Monthly Archive:: Kasım 2014

Sağlık Hakkı Nedir?

Sağlık Hakkı Nedir? Sağlık Hakkı Sağlık hakkı, toplumdaki her bireyin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ifade eder. Buna göre her insan, sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanma, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu haklar insanın, insan olmaktan doğan en doğal ve temel haklarıdır. Sağlık hakkı hem uluslararası hukuk belgelerinde