Ay: Mayıs 2014

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kompozisyonu

Cumhuriyet’in kurulmasıyla inkılâpların hayata geçirilmesi konusunda yakın tarihimizde bitmek tükenmek bilmeyen bir muallâka gömülmüş bulunmaktayız. Dönemin, uzunca bir süre ve hatta 21. yüzyılı yaşadığımız şuanda bile “eleştirilmezlik” zırhıyla
Read More

Semai İle İlgili Kısa Bilgi

Semai Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Konusu koşmada olduğu gibi aşk ve doğa güzellikleridir. Dörtlüklerden oluşur ve 8’li hece ölçüsüyle yazılır. 4+4 ya da 5+3 duraklıdır. Dörtlük sayısı sınırlı
Read More

Bilmeceler Hakkında Güzel Bir Bilgi

Bilmece Nedir? Bilmeceler Anonim Halk Edebiyatı’nın en sevilen türlerindendir. Genellikle kimin söylediği belli değildir; söyleyeni belli olan bilmeceler de vardır. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılarak yüzyıllar boyu varlıklarını
Read More

Şiirlerde Aruz Ölçüsü Hakkında Kısa Bilgi

Şiirde dizelerdeki hecelerin açıklık-kapalılık (uzunluk-kısalık) bakımından değerlerinin eşitliğine dayanır. Yani dizedeki hecelerin sayılarına göre değil seslerine göre düzenlenmesidir. Aruz ölçüsü araplardan, İranlılara ve oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.
Read More