Monthly Archive:: Mayıs 2013

Handan Romanının Analiz Formu

Handan Romanının Analiz Formu KİTAP ADI : Handan KİTABIN YAZARI : Halide Edip Adıvar YAYIN EVİ : Atlas Kitabevi BASIM YILI : Nisan 1995 KİTABIN KONUSU 20. yüzyıl başında İstanbul’da yaşayan bir ailenin çok değerli, akıllı, sevimli bir kızının çileli hayatı ve onun çevresindeki insanların ondan etkilenip birbirine yazdıkları mektupları içeren bir kitap.

Fahrettin Paşa kimdir?

Fahrettin Paşa kimdir? ÇÖL KAPLANI Birinci Dünya savaşında Hicaz cephesinde kutsal topraklar Medine’yi İngilizlere karşı savunan Osmanlı birliğinin komutanı olan Fahrettin Paşa, askerleriyle Medine’yi öylesine savunur ki o günden sonra “Çöl Kaplanı” lakabıyla anılır. Arap kabileleri satın alan İngiliz kuşatması altındaki Medine’yi kahramanca savunurken, açlıkla da mücadele eden askerlerine “çekirge yemeleri talimatını” vermesiyle akıllarda yer

Cafer Tayyar Paşa Kimdir?

Cafer Tayyar Paşa Kimdir? Cafer Tayyar Eğilmez, (1877, Priştine – 3 Ocak 1958, İstanbul) Türk asker ve siyaset adamı. Trakya bölgesi Kuva-yi Milliye yöneticisi ve milletvekili. 1903’te Harp Akademisi’ni Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdi. İlk görev yeri olan Makedonya’dayken İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. Rumeli’de çeşitli çatışmalara katıldı. Arnavut İsyanı’nın bastırılmasında (1910) ve Balkan Savaşı’nda görev

DİL DEVRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

DİL DEVRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Dil devriminin Atatürk’ün görüşündeki yerini tespit edebilmek için, kendisinin bu konudaki düşüncelerini ele alacağız. Diyor ki: “…Millet dil, kültür ve ülke ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir toplumdur.” Atatürk, dil bağını, ulus olabilmenin ilk şartları arasında görmüştür. Gerçekten de bu devrim, ulusal bir kültürün yaratılabilmesi için ulusal bir dilin yeniden canlandırılması

DÎVÂNÜ LÛGAATİ’T- TÜRK

DÎVÂNÜ LÛGAATİ’T- TÜRK Kâşgarlı Mahmud’un bir milliyetçi şuuruyla çalışıp bir alim sıfatıyla yazdığı büyük eserin adı Dîvânü Lûgaati’t- Türk’dür. Bu eser, Türkçe’nin ilk lûgat ve dilbilgisi kitabıdır. Ancak hazırlanışı ve içindekiler bakımından devrinin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında kıymetli bilgilerle zengin bir milli kültür hazinesidir. Eser, Türk dilini Arap’lara öğretmek maksadıyla yazılmış ve

Gezi Yazılarının Tarihi ve Türk Edebiyatındaki Yeri

Gezi Yazılarının Tarihi ve Türk Edebiyatındaki Yeri GEZİ YAZILARINA GENEL BAKIŞ Gezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. Bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. Gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından

DRAMATURGİ ÇÖZÜMLEMELERİ

DRAMATURGİ ÇÖZÜMLEMELERİ 1. TEMA : 1.a. Ana Tema : Özgürlük 1.b. Yan Tema : Kin, gurur, aşk, sevgi, ölüm, korku, nefret, acıma, düşmanlık, ihanet, tutsaklık, bağlılık, ölümsüzlük, cesaret, inanç, dostluk, kışkırtıcılık 2. ÖNERME : İnsanlar, özgürlük savaşımı uğrunda kararlı, istekli ve  önder karaktere sahip olurlarsa toplumun düzelmemesi için hiçbir sebep yoktur. 3. MESAJ : Her

Gılgamış OyunununYazarın Öteki Yapıtları İçindeki Yeri

Gılgamış OyunununYazarın Öteki Yapıtları İçindeki Yeri Asena, Tanrılar Ve İnsanlar’ı; yaşamını milattan önce ve milattan sonra olarak ikiye ayıran bir oyun olarak nitelendirmiştir. Gılgameş’i yazmadan önce kendisini bir amatör, mesleğini doktorluk olarak tanımlıyor. Gılgameş, onun için bir fenomendir. Tiyatro hakkında görüşleri Gılgameş’ten sonra gelişmeye başlar ki, diğer oyunlarına ışık tutar. Gılgameş’i tarihsel bir oyun saymayan
Ödev Ödev