2.Kosava Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Nedir?

2.Kosava Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Nedir?

II. KOSOVA SAVAŞI (1448):

Sebepleri:
1) Bizans’ın ve papanın kışkırtması
2) Türkleri Balkanlar’dan atma düşüncesi
3) Varna Savaşı’nın intikamını almak istemeleri
4) Hünyadi Yanoş ve Arnavut beyi İskender Be/in gayretleriyle yeni bir Haçlı ordusu toplanması

Sonuçları:
1) Osmanlılar büyük bir galibiyet elde etmişlerdir.
2) Bir dönüm noktası özelliğindedir. Haçlılar’ın son taarruzu, Osmanlılar’ın son savunmasıdır. (II. Viyana kuşatmasına kadar).
3) Bizans’ın İstanbul’u kurtarmak için Haçlılar’dan yardım alma ümidi sona ermiştir.
4) Balkanlar’ın kesin bir Türk yurdu olduğu ve Türklerin Balkanlar’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.

1451’de II. Murat’ın ölümüyle II. Mehmet, yeniden tahta geçmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.