1929 Dünya Ekonomik Krizine Karşı Türkiye’nin Aldığı Önlemler

1929 Dünya Ekonomik Buhramına Karşı Türkiye’de Alınan önlemler Nelerdir?, 1929 Dünya Ekonomik Krizine Karşı Türkiyede Alınan Önlemler Maddeler Halinde, 1929 Yılındaki Ekonomik Krize Karşı Türkiyenin Aldığı Tedbirler

Ekonomik Kriz için Türkiye’de Alınan Bazı Önlemler

1929 Dünya Ekonomik Buhramına Karşı Türkiye’de Alınan önlemler Nelerdir

♦ Gümrük vergileri yükseltilmiştir.

♦ Kalkınmayı sağlayabilmek için ihracat artırılmaya çalışılmıştır.

♦ Korumacı devletçi iktisat politikaları uygulanmıştır.

♦ Döviz üzerinde denetim artırılmıştır.

♦ Atatürk’ün direktifleriyle Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurularak Yerli Malları Haftası ilan edilmiştir.

♦ Kliring ve takas sistemi uygulanmıştır. (Kliring: Malını alanın, malını alma ilkesine dayanır.)

♦ ihraç mallarına kalite kontrol sistemi (Standardizasyon) getirilmiştir. (1934’te bu iş için Türkofis kurulmuştur.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir