19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler

* Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmıştır.
* Tanzimat döneminde Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) kurulmuştur.(1870)
* Tanzimat döneminde avukatlık, noterlik, savcılık gibi kurumlar Batı örnek alınarak oluşturulmuştur.
* Ticaret ve temyiz mahkemeleri kurulmuştur.
* Avrupa ile ilişkilerin yaygınlaşması üzerine maliye, hukuk, ticaret, eğitim ve idare alanında birçok kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır. Ceza Hukuku(1870), Ticaret Kanunu (1850), Deniz Ticaret Kanunu (1868) gibi.
* Yeni çıkan kanunları duyurmak için Düstur adıyla dergi çıkarılmıştır. (1865)
* 1873’te mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayımlama amacıyla ”Ceride-i Mahakim” adlı gazete çıkarılmıştır.
* Adliye teşkilatındaki eleman sıkıntısını gidermek için 1875’te ”Mekteb-i Hukuk-i Sultani” kurulmuştur. (Bu okulun kapatılmasından sonra 1888’de Mekteb-i Hukuk açılmıştır.)
* Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında Mecelle adıyla İslam hukukuna dayalı Medeni Kanun hazırlanmıştır. (1866-1878)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir