12 Maddede Camiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

12 Maddede Camiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Camii Nedir?
Müslümanların cemaatle birlikte toplu olarak namaz kılabilecekleri yapıya “cami” denir.Cami kelimesi Arapçada “Bir araya getiren” anlamına gelen “el-mescidü’l-cami”nin kısaltılması sonucu ortaya çıkmıştır. Kur’an’da “cami” kelimesi yerine “mescit” geçmektedir. Bir çok İslam ülkesinde “mescit” olarak adlandırılmaktadır.
Harim Nedir?
Camilerde cemaatin namaz kılmak için kullandığı bölüme “harim” denir. Harim cemaatin Allah ile bir nevi bağ kurma sağlandığından caminin en kutsal yeri sayılır. Harim alanı namaz haricinde din eğitimi ve öğretiminin alınabildiği bir yerdir. Camiye gelenler harim alanının en ön kısmından itibaren yan yana dizilirler, genellikle aralarında boşluk bırakmadan omuz omuza namazlarını kılarlar.
Mihrap Nedir?
Cami, mescit gibi ibadet yerlerinde, imam ve cemaate kıble yönünü göstermek için tasarlanmış oyuk veya girintili yere mihrap denir. Cami imamı mihrabın hemen önünde, cemaat ise imamın arkasında durarak ibadetlerini gerçekleştirirler.
Minber Nedir?
Cami içlerinde imamların, cemaate Cuma ve bayram hutbesi okumak için kullandıkları merdiveni bulunan, genellik 2 ila 6 metre yüksekliğinde olan küçük yapıdır. Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak durur. Minberler ağaçtan, taştan, veya mermerlerin işlenmesiyle yapılmaktadırlar. İlk zamanlardan beri görselliğine önem verilen minberler el sanatlarıyla süslenerek birer sanat eserine dönüştürülmektedir.Peygamberimiz (a.s.) ilk zamanlarda hurma kütüğü üzerine çıkarak cemaate hutbe okumuştur. Daha sonra minber yapılarak hutbeleri buradan okumaya devam etmiştir.
Vaaz Kürsüsü Nedir?
Camilerde vaizlerin cemaate vaaz vermek için üzerine çıktıkları yapıdır. Vaaz kürsüsü büyükçe taht veya bir sandalyeye benzemektedir. Taş, tahta veya mermerden de yapılabilirler. Buraya çıkan vaizler cemaate dini konularda eğitici ve öğretici bilgiler verirler.
Hünkar Mahfili Nedir?
Padişahların camilerde namaz kılmaları için yapılmış özel ve kafesli bir bölümdür. Hünkâr mahfili yalnızca padişahların namaz kıldığı camilerde yapılmıştır. Burada namazlarını kılan padişahlar cemaat tarafından görünmez fakat padişahın dışarıyı görebileceği biçimde yapılmıştır.
Müezzin Mahfili Nedir?
Müezzinlerin, camilerde bir arada oturup sohbet etmeleri, dertleşmeleri, bilgi paylaşımı ve namaz kılmaları için ayrılmış, etrafı kapalı ve bazen yerden biraz yüksekte bulunan yapıdır. Namaz öncesinde veya sonrasında müezzinler burada toplanarak dua ederler, tesbih çekerler veya sohbet ederler.
Son Cemaat Yeri Nedir?
Vakit namazlarında cemaatle namaz kılmaya yetişemeyenlerin, cami içinde ayrı bir yerde namaz kılmaları için ayrılmış bölümdür. Bunun sebebi namaz esnasında geç kalanların namazdakilerin dikkatini bozmamasını sağlamak için yapılmıştır. Namaza geç kalanlar burada namazlarını kılarak ibadetlerini yaparlar.
MinareNedir?
Asıl olarak camilerde ezanı uzak yerlere duyurmak için tasarlanmış yapılardır. İslamiyetin doğduğu yıllarda yüksek yerlere çıkarak ezan okunurdu. Daha sonraları minare yapılmış ve hocalar minarelere çıkarak ezan okumuşlardır. Günümüzde elektronik hoparlör sistemleri sayesinde çok daha uzak yerlere ezan sesi duyurulabilmektedir.
ŞerefeNedir?
Cami minaresinin üst kısmında korkulukları bulunan bir nevi balkondur. Cami imamı buraya çıkarak ezan okur. Günümüzde elektronik hoparlör sistemi kullanıldığından cami imamı buraya çıkmamaktadırlar. Ancak bazı küçük camilerde veya elektrik kesintisi olan camilerde imamlar buraya çıkarak ezan okuyabilmektedirler.
Şadırvan Nedir?
Camilerde abdest alma ihtiyacını sağlamak amaçlı yapılmış çok sayıda oturağı ve çeşmesi bulunan yapıdır. Abdesti olmayan, bozulan kişilerin kolayca abdest almalarını sağlamak için yapılmıştır
AIem:Minarenin tepesine yerIeştiriIen hiIaI şekIindeki tepeIik.

Resimler İçin Tıklayınız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.