Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı


Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı

“Şey” ile yazılan her şey ayrı yazılır. (Örnek cümlenin içinde)
Yazımı Karıştırılan Sözcükler

“De” bağlacı ayrı yazılır. (ÖRN: Benim de katıldığım noktalar var.)

İlgi zamiri olan “ki” birleşik yazılır. (ÖRN: Bu seninki mi?)

Sıfat yapan “ki” birleşik yazılır. (ÖRN: Çantasındaki anahtar)

Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. (ÖRN: Öyle güzel anlatıyordu ki…)

Seray Sever dışında bütün “severler” birleşik yazılır. (ÖRN: Futbolsever,sanatsever)

herkez değil herkes

döküman değil doküman

bir çok/bir kaç değil birçok/birkaç

gurup değil grup

inkilap değil inkılap

herhangibir değil herhangi bir

hemşeri değil hemşehri

sandaviç değil sandviç veya sandöviç

şöför değil şoför

ünvan değil unvan

yalnış değil yanlış

yanlız değil yalnız

ebat/evlat/evrak çoğul eki almaz, zaten çoğuldur bu kelimeler,

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER

Birlikte kullanılırken ses düşmesi veya ses türemesi görülen sözcükler bitişik yazılır.

–nasıl (

–emretmek (

–affetmek (

Kurallı birleşik fiillerde de iki fiilin arasına bir ses geldiği için bunlar bitişik yazılır.

–yazabilmek (

–gidedurmak (

birleşen sözcüklerden biri veya ikisi birleşme sırasında “benzetme” yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik sözcükler de bitişik yazılır.

–Ayşekadın (fasulye)

–akşamsefası (çiçek)

–dilberdudağı (tatlı) ………….

AYRI YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER

Etmek,eylemek,olmak,kılmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da türemesi olmuyorsa sözcükler ayrı yazılır.

–arz etmek

–terk etmek

–fark etmek

–azat eylemek

–var olmak

–mutlu kılmak ……………

Deyimleşmiş birleşik fiiller ayrı yazılır.

–hasta düşmek

–hakkından gelmek

–kanına girmek

–hesap vermek ……………

NOT: Ses değişimine uğramadığı halde kalıplaşmış bitişik birleşik fiiller vardır;

–vazgeçmek,başvurmak,elvermek ……..

İkilemelerin sözcükleri ayrı yazılır.

–yavaş yavaş

–sağlı sollu

–az çok

–baş başa

–el ele

–yanı sıra

–pisi pisine

4 Kasım 2010 Saat : 8:40
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

Sponsorlu Bağlantılar

Ödev Ödev