atasözü hikayesi Archive

Z ile Başlayan Atasözlerimiz

Z ile Başlayan Atasözlerimiz 1. Zahmetsiz rahmet olmaz 2. Zaman sana uymazsa sen zamana uy 3. Zararın neresinden dönersen kârdır 4. Zemheride sür de çalı ile sür
Read More

Y ile Başlayan Atasözlerimiz

Y ile Başlayan Atasözlerimiz # Yabancı koyun kenarda yatar # Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur # Yağmur yağsa kış olur, kişi halin bilse hoş olur # Yağmurlu
Read More

V ile Başlayan Atasözlerimiz

V ile Başlayan Atasözlerimiz # Vakit nakittir # Vakitsiz açılan gül çabuk solar # Vakitsiz öten horozun başını keserler # Var ne bilsin yokun halinden
Read More

Ü ile Başlayan Atasözlerimiz

Ü ile Başlayan Atasözlerimiz 1. Üç elli, yaz belli 2. Üç göç, bir yangının yerini 3. Üremesini bilmeyen it, sürüye kurt gelir 4. Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir
Read More

U ile Başlayan Atasözlerimiz

U ile Başlayan Atasözlerimiz # Ucuz alan pahalı alır # Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti # Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır # Ulular köprü olsa
Read More

T ile Başlayan Atasözlerimiz

T ile Başlayan Atasözlerimiz # Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar # Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur # Dağda öküz, düğünde kız saraflanmaz
Read More

Ş ile Başlayan Atasözlerimiz

Ş ile Başlayan Atasözlerimiz # Şahin ile deve avlanmaz # Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer # Şakanın sonu kakadır # Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından
Read More

S ile Başlayan Atasözlerimiz

S ile Başlayan Atasözlerimiz # Sabah ola, hayır ola # Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır # Sabır eden derviş muradına ermiş # Sabreden derviş, muradına ermiş
Read More

R ile Başlayan Atasözlerimiz

R ile Başlayan Atasözlerimiz 1. Rağbet güzel ile zenginedir 2. Rahat ararsan mezarda 3. Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur 4. Rençber kırk yılda, tüccar kırk günde
Read More

Ö ile Başlayan Atasözlerimiz

Ö ile Başlayan Atasözlerimiz # Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar # Ödünç; güle güle gelir, ağlaya ağlaya Öfke baldan tatlıdır # Öfke gelir gider,
Read More

O ile Başlayan Atasözlerimiz

O ile Başlayan Atasözlerimiz # Oduncunun gözü omcada # Oğlan dayıya, kız halaya çeker # Oğlanınki oğul bağı, kızınki bahçe gülü # Okumayı sevmeyene dokuz hoca az #
Read More

N ile Başlayan Atasözlerimiz

N ile Başlayan Atasözlerimiz # Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz # Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur # Nasihat isteyen tembele iş bulursun #
Read More

H ile Başlayan Atasözlerimiz

H ile Başlayan Atasözlerimiz 1. Hacı hacıyı Mekke’de bulur 2. Hacı Mekke’de, derviş tekkede 3. Haddini bilmeyene bildirirler 4. Hak deyince akan sular durur 5. Hak doğrunun yardımcısıdır
Read More

G ile Başlayan Atasözlerimiz

G ile Başlayan Atasözlerimiz # Gafile kelam, nafile kelam # Garibin yardımcısı Allah’tır # Garip kuşun yuvasını Allah yapar # Gavurun tembeli keşiş, Müslüman’ın tembeli derviş # Geç
Read More