Reformla Birlikte Avrupa’da Papa ve Rahiplerin Durumu


Reformla Birlikte Avrupa’da Papa ve Rahiplerin Durumu

Reformla Birlikte Avrupa’da Papa ve Rahiplerin Durumu

• Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
• Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
• Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
• Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
• Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
• Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini engellemiştir.
• Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu.
• Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
• Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
• Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
• Eğitim laikleştirildi.
• Reform, insanların çevresinde ve yaşam biçiminde entelektüel ve ekonomik değişimlere kayıtsız kalmadıklarını ispatladı.Skolastik düşünce ve doğa kanunu fikri gölgelendi, rasyonalist düşünce gündeme geldi.
• Protestanlığın oluşmasıyla, kapitalist sistemin temelleri atılmıştır. Bekarlık, inziva, nefis köreltme, dua ve derin düşünce yerine; evlilik, çocuklar, günlük hayatın içinde olmak, başarı ve zenginlik gibi kavramlar insanların hayatlarına girmiştir.
• Reformla birlikte paralı sınıf itibar kazanmış, birey ve milliyetçilik kavramları ortaya çıkmıştır.
• Reform, din karşıtı kavramların oluşmasını sağlamıştır.
• Her konunu dine bağlanması ya da her konunun dinle açıklanması düzeneğini bozmuştur. Bilimsel araştırmalar din baskısından kurtulmuştur.
• Dinin üzerinde çok büyük etkiler yaratan reform, ibadetle kurtuluşun yerine; imanla kurtuluşun mümkün olabileceğini söylemiştir.
• Ulus devletler dönemine geçişin ilk basamağı olmuştur.
• Devletin güçlenmesini sağlamış, laik devlet kavramını gün ışığına çıkartmıştır.
• Reform, tutuculuğun ve muhafazakarlığın kalıplarını zorlamış, gelenekçilikten yenilikçiliğe hoş görü ve özgürlük ortamının zeminini hazırlamıştır.
• Uzun yıllar süren kanlı savaşlara sebebiyet vermiş ve birçok insan hayatını kaybetmiştir.
• Avrupa haritasında sınırların yeniden gözden geçirilmesi ve iki yüz yıla varan bir barış döneminin yaşanmasına katkıda bulunmuştur.

22 Şubat 2011 Saat : 6:34
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Reformla Birlikte Avrupa’da Papa ve Rahiplerin Durumu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev