Mahir İz Kimdir?


Mahir İz
” Ahirete göç:Nedense insan aklı,bu tabii göçü düşünmek istemez.Halbuki doğum onun elçisidir. ”

İstanbul’da Doğdu. Babası Külahîzâdeler diye anılan bir ilmiye ailesinden, Medine ve Ankara kadılıklarında bulunmuş Seyyid İsmail Abdülhalim Efendi, annesi, kadılar, şeyhülislamlar yetiştirmiş bir aileden gelen Raife Hanımdır.

Babası devlet görevinde bulunmasından dolayı tahsili muhtelif yerlerde geçmiştir. Babası özel ders alması için Saraybosnalı Müderris Mahmut Necî Efendi’yi getirmiştir. Medine’den döndüklerinde Vefa İdadi’sinde talebelik yaparken; tekrar babasının tayini Ankara’ya çıkınca, Ankara’da Sultânî’den mezun oldu. Aynı okulda 1916 yılında Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı.

59 yıl sürecek olan öğretmenlik hayatı ülkenin muhtelif okullarında sürmüştür.

Ankara’da muallimlik yaparken, aynı zamanda Büyük Millet Meclisi’nde zabıt katibi, zabıt mümeyyiz ve ikinci grup şefi sıfatıyla dört yıl görev yaptı. Bu süre içerisinde vazifeli olarak Ankara’ya gelen Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Ferit Kam’dan ziyadesiyle faydalandı.

Nihayet 1924 yılında Ankara’dan ayrılarak İstanbul’daki İmam Hatip Mektebinin tarih hocalığına tayin edildi. Bu arada Üniversite’de tahsil hayatını sürdürmek için önce eczacı mektebine, ardından Kimya ve Hukuk Fakültelerine yazılıp bir süre davam ettiyse de yarım bırakarak Edebiyat Fakültesine kaydoldu. Nihayet 1938 yılında buradan mezun olmuştur.

5 Ekim 2010 Saat : 7:15
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Mahir İz Kimdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev