Maddenin Sınıflandırılması


Maddenin Sınıflandırılması

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI:
Marketteki ürünleri niçin kolayca buluruz? Mağazada elbise alacaksak niçin rasgele hareket etmeyiz de belli bir bölüme yöneliriz? gibi sorularla sınıflandırmaya giriş yaparız.
Toprak, demir, taş, su, buz, süt, yağ, su buharı, oksijen, hava gibi maddeleri kendi aralarında sınıflandırsak nasıl bir gruplama yapardınız? sorusuyla katı, sıvı, gaz olarak sınıflandırılabileceği tartışmayla buldurulur.
Haller arası dönüşümler ve bu dönüşümler sırasında maddede ne tür değişiklikler olduğunu kavratmak için ders kitabının 17. sayfasındaki etkinlik deney olarak yapılır.

Bu etkinlik sonrasında aşağıdaki sorulara cevaplar aranır ve sonucunda hal dönüşümleri ve hallerin özellikleri kavratılmaya çalışılır.

– Taneciklerin hareketi sıcaklıkla nasıl değişiyor?
– Sıvı tanecikler mi gaz tanecikler mi daha hızlıdır?
– Katı tanecikleri tamamen hareketsiz midirler?
– Hangi halde tanecikler daha çok enerjiye sahiptir?
– Hal değişimi olmadığı halde sıcaklık artarsa taneciklerin hızı nasıl değişir?
– Gazları katı ve sıvılardan ayıran en belirgin özelliği ne olabilir?
– Bir sıvı gaz haline geçerken hacmi nasıl değişir?

MADDE: Madde nedir? Maddenin özelliklerinden bahsedilecek. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.
Madde üç halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz.

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Ortak Özellikler
Bütün maddelerde bulunan özeliktir. KÜTLE ve HACİM

Ayırt edici özellikler
Bir maddeyi diğer maddeler den ayırt etmeyi sağlar. ÖZKÜTLE ,ÖZISI, ÇÖZÜNÜRLÜK, ERİME VE KAYNAMA NOKTASI,GENLEŞME, ESNEKLİK,İLETKENLİK

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
• Katı (toprak,taş,odun
• Sıvı (su,zeytinyağı, alkol)
• Gaz (hava,hidrojen,oksijen)
Katı Hali:Katı halde,
• Madde belirli bir şekle ve hacme sahiptir.
• Maddeyi oluşturan tanecikler birbirine çok yakındır ve düzenli bir yapıdadır.
• Hareket enerjisi düşüktür.
Sıvı hali,
• Sıvı halde maddenin belli bir hacmi vardır.
• Fakat belli bir şekli yoktur.Bulunduğu kabın şeklini alır.
• Tanecik arası boşluk katıya göre çoktur.
• Tanecikler düzenli olarak dizilmediği gibi birbiri üstünden kayarak hareket eder.Bu sıvıya akışkanlık özelliği kazandırır .
Gaz hali ,
• Gaz halde ise taneciklerin enerjisi çok fazladır ve tanecikler arası mesafe çok fazladır.Bu yüzden gazlar bulundukları kabın her tarafını doldururlar.
• Gazların belli bir şekli yoktur.
HAL DEĞİŞTİRME:

Erime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine denir. Eriyen madde çevreden ısı alır.

Donma: Sıvı bir maddenin katı hale geçmesine denir. Sıvı donarken çevresine ısı verir.

Buharlaşma: Sıvı bir maddenin gaz hale geçmesine denir. Buharlaşan madde çevreden ısı alır.

Yoğunlaşma: Gaz maddenin sıvı hale geçmesine denir. Yoğunlaşan madde çevreye ısı verir.

Kaynama: Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Fakat buharlaşmanın en yoğun olduğu ana kaynama denir. Bu andaki sıcaklığa da kaynama noktası denir.

Katının eriyip sıvılaştığı sıcaklığa erime noktası Sıvının katı hale geçtiği sıcaklığa donma noktası denir. Erime donmanın, buharlaşma yoğunlaşmanın tersidir.
Çevre Bilinci
Gezegenimizin yapısında maddenin üç hali de mevcuttur. Hava, su buharı gaz hali; su, lavalar sıvı hali; kayalar, madenler, buz dağları katı haline örnek olarak verilebilir. Maddenin tüm bu halleri yaşamamızın mükemmel şekilde devam etmesi içindir. Çevremizdeki bu düzeni bozmamaya özen göstermeliyiz.

10 Eylül 2010 Saat : 11:38
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Maddenin Sınıflandırılması Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev