Kimlere Gazi Denir?

Gazi Kimdir?

Vatanını ve milletini korumak için savaşan kişilere savaş sonunda verilen unvandır. İslamiyet öncesinde alp olarak adlandmlan bu kahramanlık unvani/ islamiyetten sonraki Türklerde gazi olarak adlandırılmıştır 13 Eylül 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Zaferi ile önemli bîr başarı elde edildi. Bu zaferin kazanılmasında önemli bir rolü olan Mustafa Kemal Paşa’nın, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın önerisiyle “Gazi” unvanını alması gündeme gelmiştir. Cepheden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir telgraf çekerek bu isteklerini dite getiren iki komutanın isteklerini büyük bir memnuniyetle kabul eden meclis, 19 Eylül 1921 tarihinde, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, hem “Mareşal” hem de “Gazi” unvanı verilmesini kararlaştırmıştır.Bu tarihten itibaren Gaziler Günü olarak anılan 19 Eylül, çeşitli kutlamalar ve anma törenleri ile gerçekleşmektedir.

Gaziler günü 19 Eylül’dür.

gazi_mustafa_kemal_ataturk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ödev Ödev