Hukuk Nedir?

Hukuk Nedir?
Hukuk çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. Hukukun ne olduğu ile ilgili bazı görüşler aşağıda verilmiştir.
Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş bulunan kaidelerin bütünüdür.
Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudreti ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütünüdür.
Hukuk kaynağı ve mahiyeö ne olursa olsun, minimum toplumsal düzeni sağlayan eylem ve davranış kaidelerinin tümüdür.
Cemiyet halinde yaşayan şahısların sosyal bakımdan önemli olan davranışlannı düzenleyen, müşterek hayabn huzur, sükun ve karşılıklı güven içinde cereyanını sağlayan emir ve yasaklardan mürekkep sosyal davranış kaidelerinin tümüdür.
Yukarıdaki tanımları ve görüşleri çoğaltmakla birlikte, hukukun toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan biri olduğu hemen hemen tüm hukukçular tarafından benimsenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ödev Ödev