Hemşirelik Hakkında Bilgi


HEMŞİRE
Hemşirelik Mesleği Nedir? Tanıtımı

TANIM

Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

– Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar, – Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, – Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar, – Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer, – Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, – Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar, – Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı, – Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, – Pansuman aletleri ve malzemeleri, – Aspiratör, – Ameliyatta gerekli diğer malzemeler, – Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin; – Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, – Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, – İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, – Sorumluluk duygusu yüksek, – Çabuk ve doğru karar verebilen, – Tedbirli, tertipli, – Şefkatli, sevecen, – Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar – Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için; – İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),

– Kız olmak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,

– Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak , Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,

– Sağlık Meslek Liseleri (Gündüzlü) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir Eğitimleri süresince; – Hemşirelik mesleğinin tarihçesini, – İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını, – İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını, – Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini, – Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri, – Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini, – İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını, – Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını, – Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını, – Doğum ve aile planlamasını, – Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı, – Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler

MESLEKTE İLERLEME

– 2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sasyal Hizmetler, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler – Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler

24 Kasım 2010 Saat : 5:41
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

“Hemşirelik Hakkında Bilgi” için 1 Yorum

  1. ibrahim halil maraş diyor ki:

    biraz röpörtajda koyabilirmisiniz

Hemşirelik Hakkında Bilgi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev