Günümüzde Göç Sorunları Nelerdir?


Günümüzde Göç Sorunları Nelerdir?

Günümüzde Göç Sorunları Nelerdir?

Günümüzde Göç Sorunları:
Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır.
İç göçler;
• Kırsal alandan kırsal alana
• Kırsal alandan kentlere
• Kentlerden kaentlere
• Kentlerden kırsal alana
doğru olmaktadır. İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler.
İç Göçün Doğuşu
1950’li yıllar; ülkemizde ekonomiden siyasete, sosyal hayattan kültürel hayata kadar toplumu ilgilendiren her alanda ve toplumun her kesiminde radikal değişimler ve dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır.
Kentlerimiz açısından bu dönemin getirdiği en önemli olgu iç göç ile bu göçün doğal sonucu olan gecekondulaşma ve çarpık yapılaşmalardır.
Göçün Etkileri
Göçlerin olumsuz etkisi hem kentler, hem toplum, hem de birey üzerinde görülmekte, taraflarda yıpratıcı etki yapmaktadır.
Bir Yere Eczane Açmak İçin Nüfus Sayımı Sonuçlarından Nasıl Yararlanılır:
Nüfus sayımını eczane açacağınız bölgeler için inceleyip, bölgede yaşayan kişi sayısını ve o bölgedeki eczane sayısını da öğrenip arasındaki oranı kurup eczanenizi doğru yerde açmanız doğru kriterlerden biri olabilir.

Ama tek kriter değildir. Hatta yazlık-kışlık nüfus farkı, gece-gündüz nüfus farkı ve ekonomik istatistikler de incelenmelidir. O bölge hakkında şehir planlamada kullanılan yöntemler gibi inceleme yapmak, Eczacılar Odası’na danışmak da -abartı gibi gelebilir ama- iyi olabilir.

31 Aralık 2010 Saat : 9:18
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Günümüzde Göç Sorunları Nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

KATEGORİLER

Son Yorumlar

Ödev Ödev