Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
SLOGANLAR

SLOGAN NEDİR?

SLOGAN NEDİR? Slogan, bir grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük topluluğuna verilen isimdir. Slogan sözcüğünün diğer bir adı da mottodur. Birçok ülke, kent, üniversite ve diğer kurumların mottoları bulunur. motto sözcüğü İtalyanca’dan gelir ve kökeni Latince muttire yani “mırıldanmak, söylenmek” tir.