Showing: 1 - 8 of 33 RESULTS
REHBERLİK

Gelişim bir bütündür

Gelişim bir bütündür: Farklı alanlarda incelenmekle birlikte fiziksel, psiko-motor, zihin- dil, duygusal- sosyal gelişim birbiri ile etkileşim içindedir. Bir gelişim alanındaki olumlu ya da olumsuz özellik, diğer gelişim alanlarındaki özellikleri de aynı yönde etkiler.

REHBERLİK

Gelişim Süreklidir ve Belli Aşamalardan Geçerek Gerçekleşir

Gelişim Süreklidir ve Belli Aşamalardan Geçerek Gerçekleşir Gelişim süreklidir ve belli dönemlerde gerçekleşir: Gelişim süreklilik gösteren bir değişmedir ve basitten karmaşığa doğru aşamalı bir evrim gösterir. Her dönem kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki döneme hazırlayıcıdır. Gelişim dönemleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz. Bir gelişim döneminde, önceki özellikler tamamen yok olmadığı gibi, bir sonraki döneme ilişkin özellikler …

REHBERLİK

Gelişimin Hızı

Gelişimin Hızı Anne-Bebek Etkileşimi ve Sosyal Çevre Dil kazanımı temelde aynı sırayı izlese de, bu gelişimin hızı sosyal çevreden etkilenmektedir. Erişkinlerin bebekle erken dönemden başlayarak kurdukları sözel iletişim bebeğin anadilini öğrenmesinin temelini oluşturur. Çevre ve özellikle anne tarafından çocuğa sunulan sözel uyaran zenginliğinin dil gelişimini olumlu etkileyeceği bildirilmektedir. Bakımevlerinde büyüyen çocuklar aile içinde büyüyen çocuklara …

REHBERLİK

Gelişimde Çevresel Faktörlerin Etkisi

Gelişimde Çevresel Faktörlerin Etkisi Gelişimi etkileyen en önemli faktörlerden birisi çevredir. Ve çevre faktörü doğum öncesi dönemden itibaren başlar. Uzmanlar çevresel faktörleri doğum öncesinden başlayıp bebeğin dünyaya gelmesinden sonrada devam ettiğini söylüyor. Bebeğin yaşamı babanın sperminin annenin yumurtasını döllemesi ile başlar. Bu döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigotun hızla çoğalması ile insan organizması oluşmaya başlar.

REHBERLİK

Yasayan değerlerimiz ve karakter eğitimi

Yasayan değerlerimiz ve karakter eğitimi Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, ahlaki değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla gerçekleşebilir. Aynı şekilde milli ve manevi dinamikleri kendi bünyesinde yaşatmayan bir toplum sürekli kan kaybetmektedir. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. …

REHBERLİK

Çocuklara “Ahlâki Değerleri” Nasıl Kazandırabiliriz?

Çocuklara “Ahlâki Değerleri” Nasıl Kazandırabiliriz? Çocuğun “insanî vasıflara” sahip olarak yetişmesinde, ahlâki değerlerin önemli bir rolü vardır Ahlâkî değerler, çocuğun olumlu davranışlar kazanmasına öncülük ettiği gibi, toplum içinde kabul görmesinin de sınırlarını belirler Çocuğun ahlâki eğitiminden birinci derecede sorumlu olan ebeveynleridir Ebeveynler, kişilik yapısının oluşmaya başladığı 3-4 yaşından itibaren çocuğun davranış gelişimini yakından takip etmeli …

REHBERLİK

10 yaşına kadar çocuğunuzun beynini geliştirecek 10 yöntem

10 yaşına kadar çocuğunuzun beynini geliştirecek 10 yöntem Oktay Aydın, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyesi. “Beyin ve öğrenme ilişkileri”, “Zeka ve zekanın geliştirilmesi”, “Üstün zekalı çocukların eğitimi” konuları ihtisas alanı olan Yard. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın anlattıkları çocukların eğitimi konusunda anne babalara bir rehber niteliğinde…

REHBERLİK

Yaş grubuna göre oyuncaklar ve faydaları nedir?

Yaş grubuna göre oyuncaklar ve faydaları nedir? 0-3 Ay Arası Oyuncaklar Hareketli, özellikle müzikli parlak renkli ve basit biçimli olanları seçin. Bebeğin dikkatini toplamasına ve şekil tanımasına yardım eder. Plastik Halka: El denetimi ve eşgüdümü geliştirir. Çıngırak: El denetimini ve el göz uyumunu geliştirir; bebeğe bedenin bittiği oyuncağın başladığı yeri öğretir.