Showing: 1 - 8 of 620 RESULTS
EDEBİYAT KİMDİR

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Hasan Hüseyin Korkmazgil  Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Hasan Hüseyin (1927-1984) Asıl adı Hasan Hüseyin Korkmazgil  olan sanatçı, toplumcu-gerçekçi şii­rin önde gelen temsilcilerinden biridir. Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. j Adana Erkek Lisesini, Ankara Gazi j Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Öğretmenliğe Göksun’da başladı. Siyasi  eylemleri gerekçesiyle öğretmenlikten atıldı, tutuklan­dı, hüküm giydi. Değişik işlerde çalıştıktan sonra Akis dergisinde görev aldı. Forum …

EDEBİYAT KİMDİR

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Ceyhun Atuf Kansu (1919-1978) Şair ve yazardır. İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Tıp Fa­kültesinde bitirdi. Çocuk hastalıkları uzmanı oldu. Edebî kişiliği Şiirlerini Yücel, Ülkü, Millet, İstanbul dergilerinde yayımladı. Halk şiirinin olanaklarıyla ulus­çuluk ülküsünün kaynaştığı şiirsel bireşime vardı. Şür­[eriyle destansı bir atmosfer kurdu. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden geniş biçimde yararlanarak halkın …

EDEBİYAT KİMDİR

Şükran Kurdakul Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Şükran Kurdakul Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Şükran Kurdakul (1927-2004) İstanbul’da doğdu. İzmir Karşıyaka Lisesinde öğrenim gördüğü sırada 1946 yılında siyasi nedenlerle okul­dan atılmıştır. İzmir Belediyesi’nde, İstanbul’da bir bankada memurluk yaptı. 1953 yılında ikinci kez siyasal nedenlerle tutuklandı, aklanıncaya kadar iki yıl cezaevinde kaldı. Ataç yayınevini yönetti. Yelken dergisini yönetti. Ataç ve Eylem lerini çıkardı. Edebî kişiliği 15 …

EDEBİYAT KİMDİR

Ahmed Arif Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ahmed Arif Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Ahmed Arif (1927-1991) Diyarbakır’da doğdu, Asıl adı Ahmed Önal’dır. Ortaöğrenimini Afyon Lise­sinde tamamladı. Ankara Üniversite­si Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fel­sefe Bölümü öğrencisi iken 2 yıl hü­küm giydi. Cezaevi günleri sona erin­ce Ankara’daki Medeniyet, Öncü ve Halkçı gibi gazeteler ve dergilerde teknik işlerle uğra­şarak yaşamını kazandı. Edebî kişiliği 1940-1955 yılları arasında …

EDEBİYAT KİMDİR

Arif Damar Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Arif Damar Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Arif Damar (1925-2010) Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Karai-nebey köyünde doğdu. İlkokulu Ça­nakkale’de, ortaokulu İstanbuldaki Yenikapı Ortaokulunda bitirdi. İstan­bul Erkek Lisesindeki öğrenimini iki yıl sonra bıraktı. Atatürk Orman Çiftli­ğinde memurluk yaptı. Çeşitli sebep­lerle hapis yattı. Edebî kişiliği Şiir yazmaya orta birinci sınıf öğrencisi iken başladı. İlk şiiri “Edirne’de Akşam”, henüz 15 yaşında iken …

EDEBİYAT KİMDİR

Ömer Faruk Toprak Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Ömer Faruk Toprak Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Ömer Faruk Toprak (1920-1979) Toplumcu gerçekçi şair, romancı ve öykü yazarıdır. İstanbul’da doğdu. İs­tanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte­sine 3 yıl devam ettikten sonra öğre­nimini yarım bırakarak memur olarak” çalıştı. Edebî kişiliği İlk şiiri 1938’de Servet-i Fünun Uyanış dergisinde ya­yımlandı. Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar, Varlık, Ant, Fikir ve Sanat, Yığın, Yön gibi …

EDEBİYAT KİMDİR

Enver Gökçe Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Enver Gökçe Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Enver Gökçe (1920-1981) Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesine bağlı, Çit köyünde doğdu. 1929 yılın­da ailesiyle Ankara’ya göç etti. Anka­ra Gazi Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fa­kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölü­münden mezun oldu. Çeşitli neden­lerle hapis yattı, sürgün edildi. Edebî kişiliği Toplumcu gerçekçi şiir akımının mensubudur. Mezuni­yet tezi olan …

EDEBİYAT GENEL KÜLTÜR KİMDİR

Fethi Giray Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Fethi Giray Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri Fethi Giray (1918-1970) Söğüt’te doğdu. Ankara Erkek Lise­sini bitirdi. On yılı aşkın memurluk yaptı. Sonra gazeteciliğe başladı. Ankara Ajansında ve Hürses gazete­sinde çalıştı. Ankara Telgraf ve Kud­ret gazetelerini çıkardı. Edebî kişiliği İlk şiiri 1941’de Dikmen dergisinde yayımlanan sanat­çı, Yeni Edebiyat, İnkilapçı Gençlik, Servet-i Fünun, Varlık, Ses, Yürüyüş, Yeditepe, Pazar Postası, Seçilmiş …