Showing: 1 - 8 of 43 RESULTS
İCATLAR

Kısaca Bazı Buluşlar Hakkında Bilgi

Kısaca Bazı Buluşlar Hakkında Bilgi Matbaa (1439): Yazılı bilgiyi ucuz olarak kitlelere ulaştırmak mümkün olmasaydı Rönesans da olmazdı, Pazar sabahı tam sayfa çengel bulmaca çözme keyfi de. Matbaa için gerekli çabaları Johann Gutenberg göstermiş ama safça bir insan olduğundan sürekli kandırılmış. İlk basılan İncil de Bay Gutenberg tarafından değil, makinesine el koyan ortağının oğlu tarafından …

İCATLAR

Ali Kuşçu’nun Buluşları Nedir?

Ali Kuşçu’nun Buluşları Nedir? Ali Kuşçunun icatları, Ali Kuşçu neleri buldu, Ali Kuşçunun bulduğu şeyler nelerdir İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu’nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden …

İCATLAR

Piyanonun İcadı Hakkında Bilgi

Piyano’yu kim icaat etmiştir? İlk piyano 2007’li yıllarda italya – floransa´da Bartolomeo Cristofori´ tarafından yapıldı. Cristofori´nin en büyük başarısı, piyano´nun temel mekanik sorunu olan, çekicin tellere vurması anında sesin çekicin etkisi ile sönümlenmemesi ve çekicin çok çabuk bir şekilde tellerden ayrılarak notanın yeniden çalınabimesi sorununa bir çözüm üretmesidir. Öldüğü 1731 yılına dek 20 civarında piyano …

İCATLAR

Ütünün İcadı Hakkında Bilgi

Ütünün İcadı Hakkında Bilgi İnsanlar giysilerindeki kırışıklıkları giderebilmek için uzun uğraşlar vermişlerdir. Bu uğraşılar sonunda değişik yöntemler bulmuşlardır.Başlarda odun, Cam , mermer gibi aletler kullanıldı. Taşların ısıtılıp giysilerin üzerinde gezdirilmesi ile ütünün temelleri atılmaya başladı. Tarihte ilk kez sapı olan bir demir parça ile ütüleme işleminin yapılması 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ocaklarda ısıtılarak kullanılan ütüler zamanla …

İCATLAR

Dikiş Makinesinin İcadı Hakkında Bilgi

Dikiş Makinesinin İcadı Hakkında Bilgi Dikiş makinesinin icadının tarihçesi, gerçekten tam anlamıyla trajiktir. İlk dikiş makinesi Thomas Saint adında bir İngiliz tarafından icat edilmiştir. 1790 yılında, Thomas Saint daha ziyade deri üzerinde çalışmak amacıyla tasarlanmış bir makinenin patentini (buluş ruhsatını) aldı. Fakat hiç kullanılmayan bu makine, mucidine en ufak bir yarar sağlamadı. Daha sonra 1830 …

İCATLAR

Mikroskobun İcadı Hakkında Bilgi

Mikroskobun İcadı Hakkında Bilgi Gözle görülmeyen maddelerin incelenebilmesi amacı ile kullanılan mikroskop, ilk olarak XVII. Yüzyılda ortaya çıktı. Bu basit araç, iki lamdan oluşuyordu. Bu lamdan birinin, diğerinin içinde kaydırılması aracılığı ile maddeleri büyütmek ve yansıtmak mümkün oluyordu. Önceleri yalnızca, içinden görülemeyen maddeleri inceleyebilen mikroskoplar, yüzyılın sonralarında İtalyan bilgini Campari’nin icadı ile artık homojen maddeleri …

İCATLAR

İcat Nedir?

İcat Nedir? Bir şeyi yeniden meydana getirmeye verilen ad. İnsanlar, bugünkü medeniyet seviyesine ulaşabilmek için, yüzyıllar boyunca durmadan çalışmışlar, Taş devrinden başlayarak, yeni yeni âletler bulmak suretiyle, medeniyetin bu günkü seviyesine ulaşmasını sağlamışlardır. İlk icatlar, insan organizmasına benzeyen âletleri bulmak suretiyle başlamıştır. İlkel bir insanın, avını avlayabilmesi, kendini koruyabilmesi, bütün ilkel şartlar içinde tabiatla daha …

İCATLAR

Bağımlılık Yapan Maddeler Nedir?

Bağımlılık Yapan Maddeler Nedir? Dünya sağlık örgütü kullanılan madde çeşitlerine göre bağımlılık tiplerini şöyle sıralamıştır. -Opiat -Alkol, barbütürat, benzodiazepin -Esrar -Kokain -Halüsinojen -Uçucu maddeler -Tütün -Çoklu madde kullanımı -Kafein ve diğer uyarıcılar (psikostimülanlar) olmak üzere tipleri vardır. Bu ayrım kullanılan maddelerin özelliklerine göre yapılmıştır. Bu maddelerin bazıları merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkilere sahipken (kokain, …