Showing: 1 - 8 of 711 RESULTS
COĞRAFYA SOSYAL BİLGİLER

Dünya’nın Yıllık Hareketinin Sonuç­ları Nedir?

Dünya’nın Yıllık Hareketinin Sonuç­ları Nedir? Dünya, ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken aynı anda Güneş’in etrafında da hareket eder. Yak­laşık olarak 365 gün 6 saat süren bu harekete yıllık hareket denir. Dünya’nın Güneş etrafındaki hare­keti sırasında izlediği yola yörünge adı verilir. Yö­rüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzle­mi (ekliptik) denir. Dünya’nın ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66° 33′ …

COĞRAFYA SOSYAL BİLGİLER

Dünya’nın Günlük Hareketinin Sonuçları Nedir?

Dünya’nın Günlük Hareketinin Sonuçları Nedir? Arkadaşlar bu yazımızda dünya’nın günlük hareketlerinin sonuçları üzerinde duracağız.Yararlı olması dileğiyle. Dünya’nın kutuplardan geçtiği düşünülen ve Ekva­tor düzlemine dik olan bir ekseni vardır. Dünya, bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru (saat yönü­nün tersi yönde) döner. 24 saat süren bu harekete günlük hareket denir. Dünya, ekseni etrafında atmofer ile birlikte döndü­ğünden …

COĞRAFYA SOSYAL BİLGİLER

Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Nedir?

Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Nedir? Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açıları küçülür. Bu durumun bir sonucu olarak,yeryüzünde sıcaklık ortalamaları da Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Dünya’nın bir yarısı aydınlıkken, aynı anda di­ğer yarısı karanlıktır. Bu aydınlık ve karanlık alanları ayıran sınır bir çember şeklinde olup aydınlanma çemberi olarak adlandırılır. Paralellerin çevre uzunlukları, Ekvator’dan ku­tuplara doğru …

COĞRAFYA SOSYAL BİLGİLER

Geoit Nedir?

Geoit Nedir? Tarihin çeşitli dönemlerinde Dünya’nın şekliyle ilgili tahminlerde bulunulsa da, bu konudaki en önemli gelişmeler 16. yüzyılda Kopernik’ten sonra sağlan­mıştır. Önceleri elipsoit ve sonra yuvarlak olarak tahmin edilen Dünya’nın şeklinin, 18. yüzyılda yapı­lan hassas ölçümler sonucu gerçekte tam yuvarlak olmadığı anlaşılmıştır. Bu ölçümlerin sonucunda Dünya kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin ola­rak küreye çok yakın bir …

SOSYAL BİLGİLER

Ada Hakkında Bilgi

Ada Hakkında Bilgi Her tarafı sularla çevrili kara parçası. Okyanus, deniz, göl ve her çeşit akarsular içinde ada bulunabilir. Bir kara parçasının ada sayılabilmesi için etrafını çevreleyen denizin etkisinin karanın her yerinde görülmesi lazımdır. Avustralya’da denizin tesiri her tarafında görülmediği için ada sayılmamış ve kıta kabul edilmiştir. Sumatra, Borneo, Madagaskar, Grönland, Britanya, Japonya adaları başlıca …

SOSYAL BİLGİLER

Açık Piyasa İşlemi Nedir?

Açık Piyasa İşlemi Nedir? Ekonomik alanda, devletin enflasyonu önlemek veya para ve kredi hacmini daraltmak için aldığı tedbirler. Açık piyasa işlemleri ilk olarak on dokuzuncu asırda İngiltere ve Amerika’da tatbik edilmiştir. Daha sonra diğer memleketlerde de uygulanmıştır.