Showing: 1 - 8 of 9 RESULTS
KİMYA

Magmatik Kayaçlar Nedir,Nasıl Oluşur Özellikleri Nelerdir?

Magmatik Kayaçlar Nedir? Magmatik Kayalar Ortaya Nasıl Çıkar,Magmatik Kaya Nedir, Magmatik Kayaların Oluşma Sebepleri Nelerdir? Sıvı magmanın soğumasıyla mineraller kristalleşir. Daha büyük ve sıkı cisimlere tutunur.Böylece magmatik kayaçlar meydana gelir. Bunlar oluşumun yeraltında (intrüzif kayaçları ya da plütonik kayaçlar) ve yeryüzünde (ekstrüzif ya da volkanik kayalar) gerçekleşmesine göre farklılaşır. Magmanın yerkabuğu içinde katılaşmasıyla oluşan devasa …

KİMYA

Kristal Nedir?

Bu yazımızda Kristal nedir,kristal nasıl oluşur,kristal çeşitlerinden bahsedeğiz. Kristal Nedir? Kristaller iyonları, atomları ya da molekülleri üç boyutlu bir kafes biçiminde sıkı sıkıya düzenlenmiş katı cisimlerdir. Kristal kafesinin yapısı, kimyasal bileşiminin yanısıra oluştuğu koşullara bağlıdır. Kafesteki farklı simetri tipleri, kristalleri 32 sınıf ve yedi farklı sistem çerçevesinde tanımlar. Sadece cam ya da opal gibi birkaç …

KİMYA

kimya nedir, simya nedir

kimya nedir, simya nedir Simya nedir? Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirmeye çalışan simyacı, insanların yaptıkları çalışmalara ve verilen genel ada simya denirsimya Simyacı nedir? Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksir bulma …

KİMYA

2 A Grubu Elementler Nedir

2 A Grubu Elementler MAGNEZYUM Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,32 olan kimyasal elementtir. 1829’da Bussy tarafından element halinde elde edilmiştir. 1,7 yoğunluğunda, 650c’ta eriyen,1200c’ta kaynayan, gümüş beyazlığında bir katıdır. Kolayca dövülebilir, fakat çok dayanıklı olmadığı için tel haline getirmek güçtür. Kuru havadan etkilenmez; nemli havada ise oksitlenir ve ince şerit, tel veya toz halinde …

KİMYA

1 A Grubu Elementleri Nedir

1 A Grubu Elementleri HİDROJEN En basit kimyasal element. Renksiz, kokusuz, tatsız ve yanıcı bir gazdır. Hidrojen atomu, birim artı elektrik yüklü bir proton içeren bir çekirdek ile bu çekirdeğin çevresinde dolanan birim eksi elektrik yüklü bir elektrondan oluşur. Hidrojen atomları tepkindir ve çiftler halinde birleşerek hidrojen moleküllerini oluştururlar. Bolluk bakımından Yer’ de bulunan elementler …

KİMYA

Alkali Metaller Nedir

ALKALİ METALLER (1A) Periyodik tablonun ilk grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir. Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça, erime ve kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metallere kıyasla, özkütleleri de oldukça düşüktür. Hepsi de, tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek …

KİMYA

Pil Nedir

Pil Nedir Pil kimyasal bir güç kaynağıdır. Pili oluşturan ana kısım elektrokimyasal hücredir. Piller seri bağlanarak daha yüksek voltajlar elde edilir. Şekil 1.2a‘da gösterilen hücre kesiti ve Şekil1.2b’de gösterilen şema, birbirine seri olarak bağlanmış dirençlere akım sağlayan bir pili göstermektedir. Şekil 1.2a’da gösterildiği gibi, bir elektrokimyasal hücrede nagatif ve pozitif elektrot olarak adlandırılan iki plaka …

KİMYA

Talk Nedir

Talk Nedir Kimyasal Bileşimi, Mg3Si4O10(OH)2 Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla ince levhamsı; masif, ince taneli kompakt Sertlik, 1 Özgül Ağırlık, 2.58 – 2.83 Dilinim, { 001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı; Yarı şeffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, İnci pırıltılı Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, sabunsu olması, rengi Bulunuşu, Olivin, piroksen …