Showing: 9 - 16 of 51 RESULTS
FİZİK

Hızlanma ve Yavaşlama: İvme

Hızlanma ve Yavaşlama: İvme Çitalar hayatta kalabilmek için avlanmak zorundadır. Avının peşinden koşan bir çitanın, 400 – 500 m içerisinde avını yakalaması gerekir. Daha fazla koşması durumunda ise çitanın yaşamı tehlikeye girecektir. Bu nedenle çita, avını yakalayabilmek için çok kısa zaman aralıklarında hızlanmalı ve yavaşlamalıdır. Son derece hızlı olan çitanın hayatta kalabilmesi bu özelliğine bağlıdır. …

FİZİK

Sabit Hızla Hareket: Düzgün Doğrusal Hareket Nedir?

Sabit Hızla Hareket: Düzgün Doğrusal Hareket Harekete giriş bölümümüzde cisimlerin farklı biçimlerde hareket edebildiğini belirtmiştik. Şu ana kadar hareket için ortaya koyduğumuz konum, yer değiştirme ve hız gibi kavramlarla farklı hareket biçimlerini inceleyebiliriz. Fakat, şimdilik bu hareket biçimlerinden en basitine, bir doğru boyunca olan harekete odaklanacağız. Bu hareket biçimi doğrusal hareket olarak adlandırılır. Düz bir …

FİZİK

Hız ile Sürat Arasındaki Fark Nedir?

Hız ile Sürat Arasındaki Fark Nedir? Hız ve sürat kavramlarını incelerken günlük hayatta bu kavramların eş anlamlı şekilde kullanılabildiği fakat bunların birbirlerinden farklı olduğunu belirtmiştik. Araçlarda bulunan göstergeler, aslında bize sürat değerlerini vermesine rağmen genellikle hız göstergesi olarak adlandırılır. Bir otomobil hareketi süresince aynı sürat ile hareket etmez. Hızlanırken, yavaşlarken her an farklı süratlere sahiptir. …

FİZİK

Anlık Hız ve Anlık Sürat Nedir?

Anlık Hız ve Anlık Sürat Ortalama hız ve sürat kavramlarının hareketle ilgili çok detaylı bir bilgi vermediğini fark etmiş olmalıyız. Çünkü ortalama değerler bize hareket hakkında genel bir fikir verir; küçük zaman aralıklarında neler olduğunu söylemez. Bu durumu daha iyi anlamak için bir futbol sahasının etrafında koşarak bir tam tur attığımızı düşünelim (Şekil 3.7). Başladığımız …

FİZİK

Hareketi Tanımlayalım: Konum, Yer Değiştirme ve Hız

Hareketi Tanımlayalım: Konum, Yer Değiştirme ve Hız Şu ana kadar hareketi genel özellikleriyle tanımaya çalıştık. Hareketin göreceli olduğunu fark ettik ve farklı biçimlerde olabileceğini gördük. Fakat, henüz bir hareket durumunu nasıl tanımlayabileceğimizi konuşmadık. Bir cismin hareket durumunu tanımlamak için öncelikle cismin belirli bir zamanda, nerede olduğunu bilmemiz gerekir. Bir başka deyişle cismin konumu hakkında bilgi …

FİZİK

Çevremizdeki Hareketler: Öteleme, Dönme ve Titreşim

Çevremizdeki Hareketler: Öteleme, Dönme ve Titreşim Hareketi, cisimlerin bir yol boyunca yerlerini değiştirmeleri olarak tanımlayabiliriz. Etrafımızda hareket eden cisimlerin bazılarının düz bir yol boyunca ilerlediğini, bazılarının bir nokta etrafında döndüğünü, bazılarının ise iki nokta arasında salındığını veya titreştiğini gözlemleriz. Bu gözlemlerimizle hareket en genel haliyle öteleme (dönmeden ilerleme), dönme ve titreşim hareketi olarak sınıflandırılabilir. Bir …

FİZİK

Hareketin Göreceliği Nedir?

Kime Göre Hareket: Hareketin Göreceliği Hareketi anlamak için öncelikle hareketin nasıl algılandığı ve “hareketli olmanın” ne anlama geldiği üzerinde düşünelim. Bunun için her gün gözlemlediğimiz ve bize oldukça sıradan gelen bir olayı, Güneş’in gökyüzündeki hareketini inceleyelim. Güneş’in her gün bir noktadan doğduğunu ve gökyüzünde hareket ederek başka bir noktadan battığını gözlemleriz. Bu basit gözlem, bizi …

FİZİK

Maddenin Plazma Hali Nedir?

Maddenin Plazma Hali Nedir? Cam kürenin içinde, belirli bir basınç altında soygaz ya da soygaz karışımları bulunur (Şekil 2.20) Elektrik enerjisi ile kürenin içindeki gaz atomları iyonlaştırılır. (Artı veya eksi yüklü hâle getirilir.) İyonlaştırılmış gazlar artık gazların sahip oldukları özelliklerden farklı özelliklere sahiptir. Örneğin elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Gazın iyonlaşmış hâline plazma denir. Şekil …