Showing: 9 - 16 of 519 RESULTS
FEN VE TEKNOLOJİ

Atomdaki Proton Sayısının Belirlenmesi

Atomdaki Proton Sayısının Belirlenmesi Kanal ışınlarının farklı gazlarda farklı e/m oranlarına sahip olması her bir atomun içerdiği pozitif yük sayısının da farklı olacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Moseley, 1912 yılında yaptığı çalışmalarda yüksek hızlı elektronla’ ile bom-bardıman edilen atomların X – ışınları yaydığını gözlemledi. Herbir elementin kendine özgü ve atom kütlesi arttıkça yayınlanan X – ışınının …

FEN VE TEKNOLOJİ

Thomson Atom Modeli Nedir?

Thomson Atom Modeli İngiliz bilim adamı Faraday’ın elektroliz deneyleri sonucunda maddenin elektriksel yapısı ile ilgili bazı sonuçlara ulaşmış ve atomların daha küçük ve farklı özellikte tanecikler içerebileceği ve parçalanabileceği fikri ortaya çıkmıştır. 1897 yılında Thomson katot ışınları ile yaptığı deneylerde bu ışınların negatif yüklü elektronlardan oluştuğunu ispatlamıştır. Deneylerden elde ettiği sonuçlarla şu fikirleri ortaya atmıştır. …

FEN VE TEKNOLOJİ

Genleşme Nedir?

Genleşme Nedir? Genleşme günlük hayatta birçok durumda karşımıza çıkmasına rağmen bunların bir çoğunun genleşme ile ilişkili olduğunu düşünmeyiz. Ancak, günlük hayatımızda genleşme olayından çok sık faydalanırız. Örneğin doğal gaz boruları ile metal boruları birleştirmek için önce dar kesitli borular ısıtılarak doğal gaz borularının genleşmeleri sağlanır. Sonra bu borular metal borulara takılır. Soğuyan hortum büzülerek metal …

FEN VE TEKNOLOJİ

İnsan sindirim sistemi nedir?

İnsan sindirim sistemi İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim, molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır. Kimyasal sindirimin görevi ise, besinleri en küçük yapı taşına kadar ayırmaktır. Sindirim sistemi, sindirim borusu (sindirim kanalı) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi …

FEN VE TEKNOLOJİ

Besin Nedir?

Besin Nedir? Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terim. Besin maddelerini oluşturan temel bileşenler, besin zinciri çevriminin birer parçasıdırlar. Bitkileri besleyen mineral tuzlar ikiye ayrılır: Makrobesinler: Bedene yüksek oranda gerekli olan mikrobesinler azot, fosfor ve potasyum içerirler. Mikrobesinler: Beden için gerekli olmakla birlikte bakır, çinko ve molibden gibi …

FEN VE TEKNOLOJİ

Hücre İle İlgili Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

Hücre İle İlgili Çalışmaların Tarihsel Gelişimi *17. yüzyılın ortalarında İngiliz bilim insanı Robert Hooke (Rabırt Huk) kendi geliştirdiği mikroskop ile çeşitli malzemeleri inceledi. Bunlardan biri ağaç kabuğundan yapılmış şişe mantarı idi. Çok ince kesitler alarak incelediği şişe mantarında küçük, odacık şeklinde yapılar gördü ve bunlara Latincede ”Hücre” anlamına gelen ”cellulae” (selüla) adını verdi. Gözlemlediği yapılar …

FEN VE TEKNOLOJİ

Kısaca Sindirim Sistemini Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Davranışlar Nelerdir?

Kısaca Sindirim Sistemini Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Davranışlar Nelerdir? SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUMLU OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sindirim sistemi vücudun en iyi şekilde beslenmesi ve sağlıklı olmamız için oldukça önemlidir. Bu nedenle sindirim sistemini olumlu şekilde etkileyecek uygulamalar yapmalı sindirim sistemini olumsuz etkileyecek faktörlerden kaçınmalıyız. Bu yazımızda sindirim sistemini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Öncelikle sindirim …

FEN VE TEKNOLOJİ

İskelet ve Kas Sisteminin Sağlığını Olumlu Olumsuz Etkileyen Davranışlar Nelerdir?

İskelet ve Kas Sisteminin Sağlığını Olumlu Olumsuz Etkileyen Davranışlar Nelerdir? İSKELET VE KAS SİSTEMİNİN SAĞLIĞINI OLUMLU OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KAS SAĞLIĞIMIZI KORUMA 1. Yazarken okurken dik oturmalıyız. 2. Yere eğilirken belimizi bükmek yerine dizlerimizi kırmalıyız. 3. Eşya taşırken ağırlığı belimize vermemeliyiz. 4. Düzenli egzersiz yapmalıyız. 5. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. 6. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 7. …