Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
ELEMENTLER

Mağnezyum Elementi Hakkında Bilgi

Mağnezyum Elementi Hakkında Bilgi Magnezyum periyodik cetvelin II A grubunda yer alan toprak alkali metallerden bir kimyasal elementtir. 1795′de J.C. Delanetherie magnezyum tuzlarına magnezit adını verdi. 1803′de C.F. Ludwig dooğal magnezyumkarbonatı buldu. Sir Humphrey Dewy magnezyumu arı olarak elde etti.1833′de Faraday magnezyum metalini açığa çıkardı. Magnezyum insan vücudunda bulunur. Vücut magnezyumunun yaklaşık % 60’ı kemik …

ELEMENTLER

Baryum Hakkında Bilgi

Baryum Hakkında Bilgi Toprak alkali metaller sınıfından bir element. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alır. Kimyasal sembolü (Ba)’dır. Atom numarası 56, atom ağırlığı 137,34’tür. Kütle numaraları 130, 132, 134, 136, 137 ve 138 olan izotopları kararlıdır. Baryum 138, en çok bulunan izotopudur. Elektron düzeni (Xe) 6S2 şeklindedir. 6S2 elekronları valans (değerlik) elektronlarıdır. Kimyasal reaksiyonlarda bu iki elektronunu …

ELEMENTLER

BAKIR HAKKINDA BİLGİ

BAKIR  Sembolü Cu olan bir metal. Kırmızı renklidir. Takriben M.Ö. 8000 yıllarında kullanıldığı bilinmektedir. Özellikleri: Periyodik cetvelde 1B grubundadır. Hakiki metal olup, eksi değerleri yoktur. Gümüş ve altın ile aynı gruptandır. Atom numarası 29, Atom ağırlığı 63,546’dır. Kararlı izotoplarının kütle numaraları 63 ve 65’tir. Radyoaktif izotoplarının kütle numaraları 58,59,60,61,62,64,66,67 ve 68’dir. 20°C’deki yoğunluğu 8,95 g/cm3tür …

ELEMENTLER

Azot Nedir?

Azot Nedir? Dünya etrafındaki atmosferde oksijen ile karışım halinde bulunan renksiz gaz. Atmosferin hacim olarak % 78.09’u azot, % 20.95’i oksijendir. Kimyada (N) sembolü ile gösterilir. Serbest halde bulunan azot, iki atomlu moleküller halinde bulunur. Bu yüzden kimya reaksiyon denklemlerinde azot, N2 halinde yazılır. Kabul edilen atom ağırlığı 14.008 olup, iki tane kararlı izotopu vardır.Azot …