Showing: 1 - 8 of 519 RESULTS
BİYOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

Kalori Nedir?

Kalori Nedir? Günlük yaşamda “kalori” kelimesi çok kullanılma­sına karşın, termokimyada birim “kilokaloridir”. Bir kilokalori, 1 kg suyun sıcaklığını 1 °C yükselt­mek için gereken ısı enerjisidir. Yiyeceklerdeki kalori düzeyi­ni ölçmek için kullanılan gereç “bomba kalorimetre”dir. Yiyecek maddesi, su tankının içinde bu­lunan, yüksek basınçlı oksijenle dolu bir kapalı kutuya konulur ve yakılır. Yiyecek maddesi yan­dıkça suyun sıcaklığı, …

BİYOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi

Hücre ve Doku Kültürü Hastalıklar doku ve organlardaki hasarlardan ortaya çıkabildiği gibi hücrelerdeki işlevsel ve yapı bo­zukluklarından da ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden hücrelerin uygun şartlarda doku dışında izlenmesi, üretilmesi gerekmektedir. Hücrenin bulunduğu ortamdan alınarak vücut dışında üretilmesi hücre kültürü olarak adlandırılır. Organ ve dokulardan alınan kısımların vücut dışında üretilmesi de doku kültürü olarak adlandırılır. Üretim …

BİYOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

Kök Hücre Nedir?

Kök Hücre Nedir? Doku ve organların oluşumunu sağlayan ana hücrelerdir. Kök hücreler henüz özelleşmediğinden farklı tipteki hücrelere dönüşebilir. İnsan vü­cudunda farklılaşmamış olan bazı hücrelerden, kök hücreler elde edilebilmektedir. Bu hücreler sürekli çoğalabilir. Embriyonik ve yetişkin olmak üzere iki tip kök hücre kaynağı vardır. Embriyonik kök hücreler uygun ortamlarda kolaylıkla geliştirilebilir. Farklılaşmadıkları için istenilen tüm hücre …

BİYOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

Kalıtsal Kavramlar Nedir?

Kalıtsal Kavramlar Nedir? Kalıtım konusunun iyi anlaşılabilmesi için sıkça kullanacağımız kalıtsal kavramların çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kavramlar iyi bilinirse konu kolay anlaşılacak ve problemler zevkle çözülecektir. Karakter: Kalıtımın ve çevrenin etkisiyle canlıda ortaya çıkan özelliklere denir. Örneğin; göz rengi, kan grubu, deri rengi, boy uzunluğu insana ait karakterlerden birkaçıdır. Çevre etkisi: Işık, sıcaklık, basınç, …

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizikte Büyüklükler Nedir?

Fizikte Büyüklükler Nedir? Günlük hayatımızda fizikle ilgili olayları açıklarken, kütle, uzunluk, zaman, kuvvet ve hız gibi büyüklükler yanında akım şiddeti, sıcaklık ve ışık şiddeti gibi büyüklükleri de kullanırız. Bu büyüklüklerin bazıları tek başına anlam ifa­de ederken bazıları da diğer büyüklüklere bağlı olarak bir anlam ifade eder. Fiziksel büyüklükler ikiye ayrılır: Temel büyüklükler Türetilmiş büyüklükler Başka …

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir?

Fizik Nedir? Uğraş Alanları Nelerdir? Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekle­şen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bi­lim dalıdır. Bu bilimle uğraşan insanlara fizikçi denilir. Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın ne­denlerini ve nasıl meydana geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöne­ten yasaları inceleyen, araştıran bilim …

FEN VE TEKNOLOJİ FİZİK

Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler?

Bilim insanları Bilimsel Bilgileri Nasıl Üretirler? Bilimsel çalışmalar ve bilimsel bilgiler, bilimsel verilere dayalıdır. Belirli yön­temler ve metodlar izlenerek gerçekleştirilir. Bu yöntemlere bilimsel çalışma yöntemi denir. Bilim insanları, inceledikleri olaylarla ilgili yaptıkları nitel ve nicel gözlemlere ve deney sonuçlarına bağlı olarak bazı bilimsel bilgilere (il­ke, kanun ve teorilere) ulaşırlar. Fizik ile ilgili bilimsel bilgilere ulaşırken …

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI BİYOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ GENEL KÜLTÜR

Erkek ve Kadında Kısırlık Nedenleri Nedir?

Erkek ve Kadında Kısırlık Nedenleri Nedir? Erkeğe ait kısırlık nedenleri Spermlerin dörtte birinden fazlasının yapısının bozulması Peniste yapısal bozukluk varsa Sperm sayısı az ve hareketleri yetersizse İnmemiş testis sorunu varsa Erkek boşalmasında sorun varsa Testislerde yapısal ve fonksiyonel bozukluk varsa Psikolojik nedenler   Kadına ait kısırlık nedenleri İç üreme organlarında anatomik ve fizyolojik bozukluk Vajinaya …