Showing: 9 - 16 of 1.279 RESULTS
EDEBİYAT

Şiirde Dil ve Anlatım Nedir?

Şiirde Dil ve Anlatım Nedir?,Şiirde Dil ve Anlatım Çıkmış Sorular,Şiirde Dil ve Anlatım Örnekleri Şiirin kendine özgü bir dili ve anlatımı vardır. Şiir dilin­de sözcükler çoğu kez, gerçek anlamlarının dışında kullanılır. Anlatımda imgeler önemli yer tutar. İmge: Yazınsal yaratılarda yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili, görünür kılmak amacıyla zihinde canlandı­rılmaya çalışılan görüntüye “imge” denir. Zihinde ta­sarlanan …

EDEBİYAT

Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Nedir?

Manzume İle Şiir Arasındaki Farklar Nedir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların şiir biçiminde anlatıldığı metinlere “manzume” denir. Manzumelerde bir olay anlatıldığında öyküye özgü kişi, olay, yer ve zaman unsurları bulunur. Manzumelerde bir olay örgü­sü vardır. Şiir ise zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve du­rak bakımından denk ve kendi başına bir …

EDEBİYAT

Şiirde Gelenek Nedir?

Şiirde Gelenek Nedir? Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılara, alışkanlıklara, bilgi, töre ve davranışlara “gelenek” denir. Şiirde de geçmişten günümüze ulaşan kimi alışkanlıklar, oluşturulmuş yöntemler vardır. Örneğin halk şiir geleneği dendiğinde halkın diliyle ve hece vezniyle yazılan, t dörtlüklerden oluşan şiirler aklımıza gelir. …

EDEBİYAT

Şiirde Gerçeklik Nedir?

Şiirde Gerçeklik Nedir? Şiirdeki gerçeklik, gündelik yaşamdaki gerçeklikten farklıdır. Çünkü şair, sözcükleri çoğunlukla gündelik dildeki anlamlarından farklı biçimde kullanır. Sanatlar­la ve imgelerle kendine özgü bir dünya kurar. Gerçek bir olayı bile konu alsa onu farklı bir gerçeklik olarak şiirleştirir. Örneğin, aşağıdaki dizelerde Çanakkale Sa­vaşı, gerçeğin bire bir aynısı değil, şairin gerçekliğidir. Ölüm indirmede gökler, ölü …

EDEBİYAT

Ritim Nedir?

Ritim Nedir? Ritim Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özellik­lerinin, durakların düzenli bir şekilde tekrarlanmasın­dan doğan ses uyumudur. Gidene bak gidene Güller sarmış dikene Mevlâ sabırlar versin Gizli sevdâ çekene

EDEBİYAT

Şiirde Konu Nedir?

Şiirde Konu Nedir? Genelde tema’nın şiirle, konunun ise düz yazıyla ilgili olduğu düşünülür. Ancak kimi zaman şiirin de konusu bulunabilir. Şiirde, şairin üzerinde durduğu durum, olay veya düşünceye “konu” denir. Aşk, ayrılık, vatan sevgi­si, sevgi, ölüm gibi kavramlar şiirin konusu olabilir. Her şey insanla güzel, Doğan güne karşı gerinen evler, Mavi rüzgârın koştuğu sokak! İnsan …

EDEBİYAT

Tema Nedir?

Tema Nedir? Şiirde dile getirilen, şiirin içeriğini oluşturan, şiirin bütü­nüne egemen olan ve okura duyurulmak istenen ana duyguya, kısaca şiirdeki öze “tema” denir. Çoğu za­man tema denince akla gelen, şiirin konusu olur. An­cak tema ile konu arasında yakın bir bağ olmasına kar­şın konu her zaman tema anlamına gelmez. Tema, ko­nunun bazı olay, imge ve sembollerin …

EDEBİYAT

Armoni Nedir?

Armoni Nedir?,Armoni Örnekleri,Armoni Hakkında Bilgi,Armoni Çeşitleri Türlü seslerin uyumuna armoni denir. İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimde uyumlu olarak söylenmesi şiirde ahenk sağlayıcı bir yöntemdir. a. Aliterasyon: Aynı ünsüzlerin bir veya birkaç di­zede tekrarlanmasıyla sağlanan uyumdur. Eylül melûl oldu gönül soldu da lâle Bir kâküle meyletti gönül geldi bu …