Showing: 1 - 8 of 1.279 RESULTS
EDEBİYAT

Manzum nedir?

Manzum nedir? Dizeler halinde, uyaklı ve ölçülü yazılan yazılara manzum denilmektedir. Fakat her manzum şiir değildir. Bir manzumun şiir olması için, sanat değeri taşıması ve okuyanda iyi duygular oluşturması gerekmektedir. Manzume ve manzum hikaye nedir? Manzume, ölçülü ve uyaklı manzum parçalarına verilen isimdir. Öğretici konular ve akılda kalması gereken düşünceler bu yazım tarzı ile yazılır. …

EDEBİYAT HABER

EĞİTİM ÜZERİNE HASBİHÂL

EĞİTİM ÜZERİNE HASBİHÂL Ruhların inkişafı ile başlayan, bilmek, öğrenmek, uygulamak süreci, yaşamın bitişi ile sonlanmıyor ve gerçek hayatın yaşanacağı yerde neler, nasıl olacak merakıyla devam ediyor. Öyleyse beşikten mezara dediğimiz öğrenme alanını çok daha geniş bir bakışa kavuşturmamız gerekir. Öğrenmenin anlamlı, önemli bir yanı varken, öğretmenin kutsallığı tartışılmaz. İnsanoğlunun ölümle olan kaçınılmaz anlaşması, dünyadaki devamlılığı …

EDEBİYAT

Hoca Dehhani Eserleri ve Edebi Kişiliği

Hoca Dehhani Eserleri ve Edebi Kişiliği Hoca Dehhani Kimdir? Elde bulunan bir kasidesinde Horasan’dan Anado­lu’ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söy­leyen Dehhani’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdi­rini kazanmış ve sultan tarafından bir “Selçuklu Şeh­namesi” yazmakl görevlendirilmiştir. Şairin, Farsça olarak 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdığı, ancak bu eserin günümüzde …

EDEBİYAT

Teşbih ya da benzetme nedir?

Teşbih Nedir? ,Teşbih Çeşitleri Nedir? Teşbih (Benzetme) Teşbih, aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzet­mektir. Teşbih sanatı, sözü daha etkili kılmak, anlatıl­mak isteneni daha belirgin biçimde anlatmak için ya­pılır. Ahmet tilki gibi kurnazdır. Bu cümlede teşbih (benzetme) yapılmıştır. Bilindiği gi­bi, tilki çok kurnaz bir hayvandır. Bu cümleden …

EDEBİYAT

Kinaye Nedir?

Kinaye Nedir?,Kinaye,Kinaye Çeşitleri,Kinaye Örnekleri Kinaye Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatına “kinaye” denir. Kinayede söz her ne kadar gerçek an­lamda düşünülebilecek olsa da asıl anlatılmak iste­nen, asıl geçerli olan mecaz anlamdır. Kinaye, gerçeği mecaz yoluyla, dolaylı olarak anlatma sanatıdır. Bir haftalık küskünlüğün ardından arkadaşına zeytin …

EDEBİYAT

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Nedir?

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Nedir?,Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması),Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Hakkında Bilgi,Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Çeşitleri Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Bir sözü benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanma sanatına “mecaz-ı mürsel” denir. Mecaz­ı mürsel sanatı, günümüzde “ad aktarması” ya da “düz değişmece” sözleriyle de karşılanmaktadır. – Ya gördüm mü, kafan aynı kafa! …

EDEBİYAT

İstiare Nedir?

İstiare Nedir?,İstiare Çeşitleri Nelerdir?,İstiare Örnekleri İstiare (Eğretileme) Bir sözü benzetme amacıyla kendi anlamı dışında başka bir söz yerine kullanma sanatına “istiare” denir.Bu kullanımda sözcüğün kendi anlamında düşünülmesinin olanaksız olması ve arada benzetme amacının olması gerekir. Benzetme amacının olması, istiarenin, teşbihin özel bir durumu olduğunu gösterir. Zaten istiare, benzetmenin temel unsurlarından sadece birinin söylenmesiyle yapılan bir …

EDEBİYAT

Satirik Şiir Nedir?

Satirik Şiir Nedir? Satirik Şiir Kişilerin veya toplumların eksik yönlerini, yanlışlarını iğneleyici bir üslupla dile getiren şiirlere “satirik şiir” denir. Satirik şiirlerde eleştiri söz konusudur. Bir kimse, bir düşünce, bir durum açık ya da kapalı biçimde, iğ­neli bir dille yerilir. Her yergide bir  uyarı olduğu için öğ­retici nitelik de bulunur. Eleştiri içerikli şiirlere, Batı edebiyatında “satir”, …