Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
İSLAMİ HİKAYELER

HZ YUNUS’UN KISSASI NEDİR?

HZ YUNUS’UN KISSASI NEDİR? Hazret-i Yunus, Allah tarafından Ninova halkına peygamber olarak gönderilmişti. Hazret-i Yunus, halkını bir olan Allah’a iman etmeye ve sadece ona ibadet etmeye çağırıyordu. Ancak halkı, Hazret-i Yunus’a inanmadı ve inkarcılıklarına devam ettiler. Günler, aylar ve yıllar geçti ve halkından Hazret-i Yunus’a hiç kimse iman etmedi… Bir gün Hazret-i Yunus, halkına kızarak …

İSLAMİ HİKAYELER

SİZDEN FAZLA VEREN VAR

SİZDEN FAZLA VEREN VAR Hz Ebu Bekir’in halifeliği sırasında Medine’de büyük bir kıtlık baş göstermişti Halk ekmek yapmak için buğday bulamaz olmuştu Hz Osman da bu sırada Şam’a bir ticaret kafilesi göndermiş, oradan yüz deve yükü buğday satın alarak Medine’ye getirtmişti Bu miktar, halkın buğday ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilecek kadardı Bazı tüccarlar derhal Hz Osman’a …

İSLAMİ HİKAYELER

Ağaca Asılan Zekat Parası

Ağaca Asılan Zekat Parası Fatih Sultan Mehmet Han devrinde bir Müslüman günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini arayıp bulamadı.Bunun üzerine zekatının tutarı olan parayı bir keseye koyarak Cağaloğlu’ndaki bir ağaca asıp, üzerine de: -Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma rağmen memleketimizde zekatımı verecek kimse bulamadım.Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al, diye yazdı. Bu kesenin …

İSLAMİ HİKAYELER

Hz. Eyüp Peygamber’in Kıssası

Hz. Eyüp Peygamber’in Kıssası Geçmiş zamanların birinde bağlarıyla ünlü Suriye topraklarında Eyüp adında zengin ve iyi ahlaklı biri yaşardı. ‘Para insanı saptırır’ derler ya, onunkisi öyle değildi; malı gün geçtikçe çoğalıyor, o da gün geçtikçe daha çok hayırsever biri oluyordu. Malın mülkün Allah vergisi olduğunu, onların bir gün hesabını vereceğini aklından çıkarmaz, dilinden şükrünü, malından …