Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
DUALAR VE MANALARI

Maun Suresi’nin Fazilet ve Sırları Nedir?

Maun Suresi’nin Fazilet ve Sırları Nedir? Maun suresi maun suresinin anlamı maun suresinin okunuşu fazileti önemi ile ilgili bilgiler burada melekler. Kur’an-ı Kerim biz müslümanların kutsal kitabı olarak bir mucizedir. İçinde 114 sure ve 6666 ayet bulunan Kur’an-ı Kerim içinde Maun Suresi bugün kü makalemizin konusu melekler. 🙂 Maun Suresinin fazileti ile ilgili bilgiler edinmek …

DUALAR VE MANALARI

Amenerrasulü Duası Nedir?

Amenerrasulü Duası Nedir? Bismillahirrahmanirrahim Bakara Suresinin 285.286. ayetleridir Amenerrasülü bima ünzile ileyhi min Rabbihi velmüminun. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalü semi’na ve eda’na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’a ha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet Rabbena la tuahızna …

DİN DUALAR VE MANALARI

Fil Süresinin Meali ve Tefsiri Nedir?

FİL SURESİ FİL SURESİ (LATİN HARFLERLE) Bismillahirrahmanirrahim 1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil 2. E lem yec’al keydehüm fi tadlil 3. Ve ersele aleyhim tayran ebabil 4. Termihim bi hicaratin min siccil 5. Fecealehüm keasfin me’kul FİL SURESİ(TÜRKÇE MEALİ) Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. …