Showing: 1 - 8 of 21 RESULTS
DİNİ SÖZLÜK

Biat Nedir?

BİAT Bir kimseye bir hususta bağlılığını bildirme, söz verme. Arapça aslı “bey’at” olup, sonradan dilimize “biat” diye geçmiştir. Lügatte satmak ve satın almak demektir. Alış verişte bayi (satıcı) ile müşterinin (alıcının) el ele tutuşarak bir şeyde pazarlık etmelerine(alış veriş sözleşmesi yapmalarına) denir. Bu mana genelleştirilerek bir hususta el ele vererek yapılan akde, sözleşmeye, söz vermeye …

DİNİ SÖZLÜK

Hile Nedir?

Hile Nedir? Sözlükte “çare, maharet, kurnazlık, aldatmak, düzenbazlık” gibi anlamlara gelen hile, bir fıkıh kavramı olarak, bir kimseyi istenen yönde irade beyanında bulundurmak için yanlış bir kanaat uyandırarak veya mevcut bulunan hatalı fikrin devamını sağlayarak yanıltmayı ifade eder. Klasik fıkıh kitaplarında, bir akit veya hukukî işlem yapmak isteyen kimsenin iradesine yönelik yapılan hile, tağrîr, tedlîs …

DİNİ SÖZLÜK

Fıkıh Nedir?

Fıkıh Nedir? Fıkıh (Arapça: فقه) İslamda Peygamber döneminde Kur’an ve bunun uygulaması ile sınırlı olan Şeriatin, günün şartlarına göre ulema tarafından verilen fetvaların da katkılarıyla genişletilmesi ve Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanması çabalarıdır. Fıkıhla ilgilenen kişiye fakih (Arapça: فقيه ) denir. Fıkıh usulü Fıkıh bir anlam bilimi olarak İslamda ana kaynak sayılan Kur’an ve hadislerden …

DİNİ SÖZLÜK

Sabır Nedir?

Sabır Nedir? Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Türkçedeki sabır kelimesi Arapçadaki ( صْبِرْ ṣabr) kelimesinden gelmektedir. Türkçedeki “Acele işe şeytan karışır” atasözü sabırı öğütleyen en tanınmış atasözlerinden biridir. Sabırsızlık genellikle çocuksu bir …

DİNİ SÖZLÜK

Mubâh Nedir?

Mubâh Nedir? Sözlükte açıklanan, açığa konan, salıverilen, helâl kılınan gibi anlamlara gelen mubâh, yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında, ne de yapılmamasında günah vardır. Helal olan bir yiyeceği yiyip yememek gibi. Dinen sorumlu kişinin mübahı yapması veya yapmaması sevap veya günahı gerektirmemekle birlikte mubah olan şeylerin iyi niyetle, sözgelimi haramdan sakınmak niyetiyle …

DİNİ SÖZLÜK

Müstahap Nedir?

Müstahap Nedir? Sözlük anlamı itibariyle hoşlanılan, sevilen, sevimli olan, tercih edilen şey anlamına gelen Müstehap, fıkıh terimi olarak Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen da terk ettikleri ibadetler ve ibadetlere ilişkin bazı hususlar ve bir takım davranış ve işlerdir. Kuşluk namazı gibi. Bu bir nevi müekket olmayan sünnettir. Peygamber Efendimiz, müstahap olarak ifade edilen bazı …

DİNİ SÖZLÜK

Sünnet Nedir?

Sünnet Nedir? Sünnet: Peygamber efendimizin(s.a.v) farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.(ezan ve kamet,teravih namazı,beş vakit namazda kılınan sünnetler gibi.) Sünnetin sözlük anlamı, “yol, gidiş, tabiat, prensip, kanun” demektir. Terim anlamı ise, Peygamber Efendimizin (s.a.v) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına gelir. Takrir, bir konuda sükût etmekle o işi reddetmemek demektir. Hadis-i …