Showing: 1 - 8 of 602 RESULTS
DİNİ BİLGİLER

Namazın Şartları Nelerdir?

Namazın Şartları Nelerdir? Hadesten Taharet: Namaz kılacak kişinin dinen kirlilik durumu sayılan hadesten temizlen­mesidir. Abdest ve gusül alarak bu temizlik gerçekleştirilir. Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, namaz kılacağı yeri,üzerindeki kıyafetlerinin ve bedeninin pis olan şeylerden temizlemesidir. Serr-i Avret: Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasını; kadın­ların da yüz, eller ve ayaklar dışında bütün vücudunu örtmesidir. …

DİNİ BİLGİLER

Namazı Bozan Durumlar Nedir?

Namazı Bozan Durumlar Nedir? Namazın farzlarından birinin yerine getirilmemesi. Namazdayken konuşulması, selam alınıp verilmesi, bir şey yenilip içilmesi. Göğsün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi. Namaz kılan kişiye dışarıdan bakan bir kimsede o kişinin namazda olmadığı izlenimi oluşturacak derecede namaz kılan kişinin namazla bağdaşmayan hareketlerde bulunması. Namaz kılarken gusül veya abdestin bozulması. Namaz kılan kişinin kendisinin …

DİN

İslam ve Bilim Hakkında Bilgi

İslam ve Bilim İslam, insanları kâinat ve içindekilerle ilgili okumaya, araştırmaya ve düşünmeye teşvik etmektedir. Kur’an’da bir çok ayette “…düşünmüyor musunuz?”, “…akletmiyor musunuz?” buyrulmaktadır. Peygamberimize ilk inen ayetler de okumak ve öğrenmekle ilgilidir. Ayetlerde “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi 1. ayet.) buyrularak insan okumaya yönlendirilmektedir. İnsan hayatı boyunca birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemleri çözerken …

DİN

İslamın Sanat İle İlişkisi Nedir?

İslam ve Sanat Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Kur’an’da kendini bize en güzel Yaratıcı olarak tanıtmaktadır. Bu konuda Kur’an’da “Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minun suresi 14. ayet.) buyrulmaktadır. Peygamberimiz “Allah güzeldir, güzeli sever. ” ( Tirmîzî, Edeb/41; Müslim, İmân/147) buyurmaktadır. Kültürümüzde de aynı anlayış vardır. Kur’an’da “Biz insanı en güzel …

DİN

İslamda Çevre Bilinci Nedir?

İslam ve Çevre Bilinci Kişinin yaşadığı, çalıştığı kısaca hayatını geçirdiği mekanların hepsi insanın çevresi olarak adlandırılır. İnsan yaşadığı çevrenin temiz ve sağlıklı olmasını ister. Bunun için çaba gösterir ve diğer insanlardan da bu konuda yardım bekler. İslam, insanlara emniyet ve huzur vaat ederken bu emniyetten insanın çevresindeki varlıklar da faydalanır. Kur’an’da “…ölçüyü koydu. Ölçüde haddi …

DİN

İslam’da Çalışma ve Helal Kazancın Önemi Nedir?

İslam’da Çalışma ve Helal Kazancın Önemi İnsan akıllı ve özgür bir varlıktır. Bu özellikleriyle diğer varlıklardan üstün kılınmıştır. İnsan aklı ve özgürlüğüyle yaptıklarından sorumludur. Çünkü o aklıyla yanlışı doğrudan ayırt edebilir, iradesiyle iyiyi kötüyü fark edebilir. Davranışlarını bunlara göre tanzim edebilir. İnsan dünya hayatında geçimini sağlayabilmek ve daha güzel bir hayat sürebilmek için çalışır, çabalar. …

DİN

İslam’ın Dünya Hayatına Bakışı

İslam’ın Dünya Hayatına Bakışı İnsan, Allah’ın mükemmel bir biçimde yarattığı ve yeryüzündeki halifesi olan bir varlıktır. Allah dünyanın içindeki varlıkları insanın emrine vermiştir. Bu konuda Kur’an’da “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur. . . “(Câsiye suresi 13. ayet.) buyrulmaktadır. Yeryüzündeki her şeyi insanın emrine veren Allah, onu başıboş bırakmamıştır. Kur’an’da”Dünya hayatı bir …

DİN

Hırsızlık ve Rüşvet

Hırsızlık ve Rüşvet Hırsızlık, anlam itibariyle “kendine ait olmayan bir şeyi çalıp, kendine mal etme işi” diye tanımlanmaktadır. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almak hırsızlıktır. İslamiyet, her ne şekilde olursa olsun, bir kimsenin başkasına ait mala el uzatmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan, gasp, haksız kazanç, rüşvet ve eksik tartıp ve ölçmek haramdır. Bunlar maddi hırsızlıktır. Başkalarının …