Showing: 9 - 16 of 198 RESULTS
COĞRAFYA

Ölçek Nedir? Çeşitleri

Ölçek Nedir? Çeşitleri Haritalardaki küçültme oranı olan ölçek, kesir ölçek ve çizgi ölçek olmak üzere iki şekilde gösterilir. a. Kesir Ölçek Küçültme oranının kesirle ifade edilmesidir. Bu ölçekte pay hanesi her zaman 1 ‘dir. Küçültmeyi ifade eden oran ise payda hanesine yazılır (1/100 000, 1/500 000). Kesir ölçekte paydadaki sayı büyüdükçe ölçek küçülür. Yani küçültme …

COĞRAFYA

Haritayı Oluşturan Unsurlar Nedir?

Haritayı Oluşturan Unsurlar Çeşitli amaçlarda ve ölçeklerde hazırlanan haritalar sayesinde, insanlar yaşadıkları ülkenin, şehrin ya da mahallenin Dünya üzerindeki yerini görebilmekte, yönlerini bulabilmektedir. Ayrıca haritalardan çeşitli coğrafi bilgiler elde edilebilmektedir. Bütün bu işlemler için haritayı oluşturan unsurlardan faydalanılır. Bir haritada yer alan başlıca unsurlar; coğrafi koordinatlar (enlem ve boylam dereceleri), yön oku, harita anahtarı (lejant) …

COĞRAFYA

Haritalarda Projeksiyon Çeşitleri Nelerdir?

Haritalarda Projeksiyon Çeşitleri Nelerdir? Dünya’nın küresel şeklinden dolayı yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün düzleme aktarılması zor bir işlemdir. Ayrıca düzleme aktarılmış çizimlerin alanı, küresel yüzey üzerinde kapladıkları alanla birebir örtüşmez. Bu nedenle haritalarda görünen gerçeğin kendisi değil, az çok benzeridir. Harita çizimlerinin gerçeğe en yakın olması için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, paralel …

COĞRAFYA

Harita Nedir Nasıl Çizilir

Harita Nedir Nasıl Çizilir Yeryüzünün belli bir bölümünün ya da tamamının, belli oranda küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizimlere harita denir. Coğrafi araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin en güzel ifade edildiği araçlar haritalardır. Bir alandaki bütün özelliklerin haritaya yansıtılabilmesi için, bu alanın bütünüyle görünmesine ihtiyaç vardır. Bunun için en uygun görünüş kuş bakışı …

COĞRAFYA

Coğrafyanın İlkeleri Nedir Maddeler Halinde

Coğrafyanın İlkeleri Nedir Maddeler Halinde 1. Dağılım (Dağılış) İlkesi Coğrafya biliminin en başta gelen ilkesidir. Coğrafya bir olayın sadece neden sonuç ilişkilerini araştırmakla kalmaz. Bununla birlikte olayların yayılış sahası sınırları da gösterilir. Dağılımın belirlenmesi ve sınırlandırılması amaca uygun dağılım haritaları üzerinde olur. Dağılım ilkesi coğrafyanın konusunun belirlenmesi bakımından önemlidir. Dağılımı yapılabilen her türlü olgu veya …

COĞRAFYA

Fiziki Coğrafya Nedir,Çeşitleri Nelerdir?

Fiziki Coğrafya Nedir,Çeşitleri Nelerdir? Yeryüzünde meydana gelen iklim, doğal bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak oluşumu vs. olayların oluşum nedenlerini, süreçlerini ve insanla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. Çeşitli alt dallardan oluşur. Fiziki Coğrafya Çeşitleri Nelerdir? a. Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi) Taş küreyi meydana getiren yer kabuğu ve yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan etkenleri inceler. Bu konuları incelerken …

COĞRAFYA

Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif Enerji Kaynakları Güneş Tükenmeyen enerji kaynaklarından olan Güneş enerjisi, fosil yakıtların rezervi azaldıkça önemsenen ve her zaman gündemde bulunan enerji kaynağıdır. Güneşlenme süresi, genel olarak kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Fakat her ülkenin bu enerji kaynağından değişik oranlarda yararlanma olanağı bulunmaktadır. Öyle ki ülkelerin önemli bir kısmı, güneş enerjisini etkili bir biçimde kullanarak diğer enerji kaynaklarına …