Showing: 9 - 16 of 139 RESULTS
BİYOLOJİ

Vitamin Nedir? Vitaminlerin Önemi Nedir?

Vitamin Nedir?, Vitaminlerin Önemi Nedir? Vitamin Nedir? Vitaminler, büyüme, sağlıklı yaşama ve metabolik olayların düzenli yürütülmesi için gerekli olan organik öğelerdir. Yetersiz alındıklarında büyüme, gelişme ve vücudun çalışması olumsuz yönde etkilenir. Vitaminlerin Önemi Büyüme ve sağlıklı yaşama hücrelerin düzenli çalışması ve görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Vitaminler hücrelerin yapı maddeleri içinde yer almamakla birlikte kimyasal tepkimelerin …

BİYOLOJİ

Günlük Yağ Gereksinimi Nedir?

Günlük Yağ Gereksinimi Bireyin diyet özelliğine göre değişmekle birlikte günlük alınacak enerjinin %25-35’ini yağlardan sağlanmasıyla yağ gereksinimi karşılanabilir. Günlük 3000 kalorilik enerji ihtiyacı olan bir kimsenin, bunun % 30’unu yağlardan karşılayabilmesi için 300×30/100= 900 kalorilik yani yaklaşık 900/9=100 gram yağ tüketmesi gerekir.

BİYOLOJİ

Yağ İhtiyacının Karşılanmasında Temel İlkeler Nedir?

Yağ İhtiyacının Karşılanmasında Temel İlkeler Günlük enerjinin yaklaşık % 25-35’i yağlardan sağlanmalıdır. Ancak ortalama %30’luk bu dilimin %10’unu doymuş ( katı yağlardan), %10’unu tekli doymamış (zeytinyağı, fındık yağı vb), kalan % 10’unu ise çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin yağlardan (ayçiçeği, mısırözü vb) oluşturmalıdır. > Bitkisel yağlar diğer yağlardan daha fazla tüketilmeli, yaş ilerledikçe alınan yağ …

BİYOLOJİ

Yağların Vücut Çalışmasındaki Görevleri Nedir?

Yağların Vücut Çalışmasındaki Görevleri > Enerji verir. En çok enerji veren besin öğesidir. Bir gram yağın vücutta yanması sonucunda verdiği enerji miktarı 9 kaloridir. > Vücutta depolanan yağ, enerji gereksinmesi karşılanmadığında oksitlenerek enerji kaynağı olarak kullanılır. > Yağda eriyen vitaminlerin(A, D, E ve K) kaynağı ve taşıyıcısıdır. Bunların vücutta emilimleri için de yağ gereklidir. > …

BİYOLOJİ

Hayvansal yağ kaynakları nedir?

Hayvansal yağ kaynakları Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı gibi görünen yağların yanı sıra her türlü et, tavuk, balık, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerde de yağ (görülmez yağ) vardır. Hayvansal kaynaklı besinlerdeki yağlar doymuş yağ asitlerini yüksek oranda içerdiğinden oda sıcaklığında katıdır.

BİYOLOJİ

Bitkisel yağ kaynakları nedir?

Bitkisel yağ kaynakları Bitkilerden elde edilen yağ, bitkisel sıvı yağ olarak veya elde edildiği bitkinin adı ile anılır. Örneğin, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısır özü yağı vb. Bitkisel sıvı yağlarda doymuş yağ asitlerinin oranı düşük, doymamış yağ asitlerinin oranı ise yüksektir. Zeytinyağı ve fındık yağı tek derecede doymamış yağ asitleri, diğer bitkisel sıvı yağlar (ayçiçeği, mısır …

BİYOLOJİ

Yağların Özellikleri Nedir?

Yağların Özellikleri Nedir? Yağların özellikleri, yapılarındaki yağ asidinin özelliğine ve miktarına göre değişiklik gösterir. • Suda erimezler ancak benzin, eter, alkol gibi çözücülerde çözünür. • Sudan daha düşük özgül ağırlığa sahiptir. • Isı, ışık, nem ve metal iyonlarıyla çabuk bozulur. Oksitlenme ve acılaşmayı önlemek üzere yağlar serin, karanlık ve nemsiz yerlerde kapalı olarak saklanmalıdır. • …

BİYOLOJİ

Yağ Yapısı Nedir? Yağ Çeşitleri Nelerdir?

Yağ Yapısı Nedir? ,Yağ Çeşitleri Nelerdir? Yağ asitleriyle gliserol(gliserin) denilen bir alkolden oluşmuş esterlere gliserid denir. Gliseridler yapılarında bulundurduğu yağ asidi miktarına göre isimlendirilir. Yapısında bir bir yağ asidi bulunan gliseridlere monogliserid, iki molekül yağ asidi olanlara digliserid, üç yağ asidi bulunanlara da trigliserid denir. Vücutta depo edilen yağların yaklaşık % 90’ı trigliserittir. Gliserol yağlarda …