Showing: 1 - 8 of 29 RESULTS
ATASÖZLERİ ANLAMLARI

Abdalın yağı çok olursa gah (hem) borusuna çalar (sürer) gah (hem) gerisine atasözünün anlamı nedir?

Abdalın yağı çok olursa gah (hem) borusuna çalar (sürer), gah (hem) gerisine atasözünün anlamı nedir? bu paranın nasıl ve ne emeklerle kazanıldığını da bilmiyorsa; o parasını helak eder, zarar edecek işlere harcar, yarınlarını asla düşünmeden hepsini tüketir. Bu gibi erdeme ulaşmamış para ve dünya malı sahibi insanlar hem yemesini bilmedikleri gibi harcarlar, hemde kimseye yararı …

ATASÖZLERİ ANLAMLARI

Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı nedir?

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı nedir? Görgüsüz kimse tesadüfen layık olmadığı bir imkana kavuşsa, bu durum kendisinin hakkı imiş gibi davranır, aptalca böbürlenir. Tesadüfen elde edilen makam ve mevkiler, bunları elde eden kimse için bir şımarma ve böbürlenme vesilesi olur.

ATASÖZLERİ ANLAMLARI

Abdal abdalın ne onduğunu ister ne de bulduğunu atasözünün anlamı nedir?

Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı nedir? Abdallar gezgin ve bilir kişilerdir. İstediklerini zor elde ettikleri için ve gereksinimleri için ömrü boyunca savaştıklarından birbirleriyle sık sık görüşme, paylaşma olanakları yoktur. Bu yüzden erdemli ve çalışkan kişiler birbirlerine ait olan dünyalıkları kıskanmazlar, teklif edilmediği sürece beklemezler, istemezler.

ATASÖZLERİ ANLAMLARI

Abdal abdala çatmayınca kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı nedir?

Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı nedir? Bu atasözünde abdal kelimesi “görgüsüz, kaba kişi” anlamında kullanılmaktadır. Doğal olarak bunların kavgası çetin olur. İki kaba insan aralarında bir münakaşaya tutuştuğunda haksız olan iki taraftan birisi kazanır ve bunun cezasını ikiside çekerler. Durum böyle olduğunda aralarına girmemeli, onların bu münasebetsizlikten ders almaları beklenmelidir.