Atatürk’ün Ülkemiz İçin Yaptıkları

Atatürk’ün Ülkemiz İçin Yaptıkları
Atatürk’ün yaptığı en çok bilinen yenilikler şöyledir ayrıca getirdiği bu yeniliklere “İnkılap” da denmektedir.
• Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.
• 1924 Anayasası ilan edildi.
• Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi
• Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
• Atatürk İlkeleri’nin tamamının anayasaya girmesi
• Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir
• Çok partili siyasi hayata geçilmiştir
• Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
• Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması
• Soyadı Kanunu
• Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması
• Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü
• İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
• İsviçre Medeni Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun’un kabulü
• İtalyan Ceza Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nun kabulü
• Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması
• Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması
• Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
• Darülfünun’un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*